Vlastivedné múzeum v Galante

Pozemné stavby

Charakteristika projektu

Stavba verejného, nebytového charakteru, regionálneho kultúrneho významu. Vlastivedné múzeum leží v centre zastavanej časti mesta Galanta. Rekonštrukciou existujúceho objektu sa dosiahlo odstránenie konštrukčných a systémových vád a porúch, zmodernizovali sa vnútorné priestory, zväčšili sa výstavné plochy, zabezpečil sa bezbariérový prístup k výstavným exponátom. Po rekonštrukcii sa pôvodná časť múzea stala reprezentačnou kultúrnou budovou nadregionálneho významu. Rekonštrukcia sa hlavne dotkla výplní otvorov na obvodovej stene, vykurovania, elektrickej inštalácie, nových priemyselných a technických rozvodov, zariaďovacích predmetov, technického vybavenia, osvetlenia, podláh, interiéru a vybavenia mobiliára. V rámci prístavby bola zrealizovaná nová moderná plynová kotolňa, prípojka vody, plynu a kanalizácie. Technické priestory ako dielne, archív a skladové priestory sú odvetrávané moderným VZT zariadením. Vykurovanie výstavných priestorov je riešené cez podlahové konvektory umiestnené pod oknami vyrobenými z europrofilov. V rámci nového nádvoria boli zrealizované i nové exteriérové okenice, ktoré dodávajú nádvoriu nezameniteľný nostalgický nádych.

Prevádzka

Objednávateľ

Trnavský samosprávny kraj

Kategórie projektu

Pozemné stavby

Pobočka


Galanta

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu