AKAtech Hlohovec

Priemyselné areály

Charakteristika projektu

Stavba slúži k výrobe káblových zväzkov pre automobilový priemysel a zdravotníctvo. Administratívna časť (vrátane sociálnych miestností) sa nachádza na jednom podlaží v samostatnom murovanom prístavku. Výrobná časť je členená na dva výrobné bloky, pričom je oddelená výrobná časť pre zdravotníctvo. Samostatný oddelený celok tvorí aj skladová časť.

Prevádzka

Objednávateľ

AKAtech Immobiĺien

Kategórie projektu

Priemyselné areály

Pobočka


Hlohovec - časť Šulekovo

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu