Distribučné centrum SPS STREČNO

Priemyselné areály

Charakteristika projektu

Areál slúži ako distribučné centrum firmy Slovak Parcel Service s.r.o., ktorá sa zaoberá vyzdvihovaním a doručovaním zásielok po celom svete a v rámci územia SR. Administratívna dvojpodlažná budova riešená ako železobetónový skelet s ľahkým obvodovým plášťom slúži k potrebám klientov, ako zázemie pre zamestnancov a kancelárske priestory vedenia spoločnosti. Hala slúži výlučne potrebám technológie rozdeľovania a expedícii zásielok.

Prevádzka

Objednávateľ

Slovak Parcel Service s.r.o.

Kategórie projektu

Priemyselné areály

Pobočka


Strečno - Žilina

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu