Rekonštrukcia priestorov výdajne stravy v objekte stavebnej fakulty STU na Radlinského ulici v Bratislave

Pozemné stavby

Charakteristika projektu

Investor uskutočnil v priestoroch pôvodnej kuchyne a výdajne stravy kompletnú rekonštrukciu s výmenou opotrebovanej technológie za nové zariadenia. Kapacita novej kuchyne je 700 hlavných jedál s možnosťou stravovania v čase raňajok. Tomuto zodpovedá aj skladba technického zariadenia. Kuchyňa je rozčlenená na varňu s prípravami rôznych jedál, výdajňu stravy, skladové priestory, administratívne a sociálne priestory, umývanie stolového riadu. Výdaj jedál je riešený samoobslužným spôsobom. Príprava minútkových jedál a pizze je zabezpečená objednávkovým spôsobom priamo pri výdajnom pulte. Odber riadov je riešený karuselom.

Prevádzka

Objednávateľ

Slovenská technická univerzita v Bratislave, účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne, Bratislava

Kategórie projektu

Pozemné stavby

Pobočka


Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu