Rekonštrukcia priestorov vývarovne a jedálne v objekte študentského domova Jura Hronca na Bernolákovej ulici v Bratislave

Pozemné stavby

Charakteristika projektu

Investor rieši modernú kuchynskú prevádzku v priestoroch nefunkčnej kuchyne v študentskom domove J. Hronca na Bernolákovej ulici v Bratislave. Kapacita kuchyne je 2000 jedál denne. Tejto kapacite zodpovedá aj technologické zariadenie. V dispozícii je realizované rozčlenenie celého prevádzkového priestoru na niekoľko zón, zásobovanie, personálno-sociálne priestory (šatne pre zamestnancov, sprchy, WC, kancelária), skladové priestory, skladové chladené priestory a náväzné hrubé priestory, čisté prípravy a samostatná varňa.

Prevádzka

Objednávateľ

Slovenská technická univerzita v Bratislave, účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne, Bratislava

Kategórie projektu

Pozemné stavby

Pobočka


Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu