Predajné a servisné centrum VOLVO STREČNO

Priemyselné areály

Charakteristika projektu

Stavba slúži k predaju a servisu nákladných automobilov Volvo. Objekt tvorí jeden architektonický celok, ktorý je vo vnútri dispozične rozčlenený na prevázdky obchodno-administratívne a servisno-diagnostické. Administratívna časť - vrátane sociálnych miestností - sa nachádza na dvoch podlažiach. Servisno-diagnostická časť a sklad náhradných dielov sa nachádza iba na prízemí s dvojitou výškou. Objekt je navrhnutý tak, aby v budúcnosti v prípade zvýšených kapacitných nárokov bolo možné jeho rozšírenie. Areál je vybavený dopravnými komunikáciami pre ťažkú kamiónovú dopravu, parkoviskami pre nákladné i osobné vozidlá a manipulačnými plochami pred terminálmi jednotlivých prevádzok. V areáli sa nachádzajú pešie komunikácie. Nespevnené plochy sú opatrené výsevom trávy a výsadbou prízemných drevín.

Prevádzka

Objednávateľ

VOLVO Truck Slovak s.r.o.

Kategórie projektu

Priemyselné areály

Pobočka


Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu