WITTUR HALA 4, KRUPINA

Priemyselné areály

Charakteristika projektu

- výrobná hala je situovaná v priemyselnej zóne mesta Krupina zameranej na výrobu, montáž a skladovanie kovových častí a dielov do výťahov
- projekt zahŕňa okrem výrobnej haly, dvojpodlažnej administratívnej budovy, spevnených plôch aj pripojenie areálu na komunikáciu, pripojenie stavieb a spevnených plôch na inžinierske siete, technologické vybavenie výrobnej haly, vybudovanie plynovej stanice, trafostanice, oplotenie areálu a prekládku odvodňovacieho kanála.

Prevádzka

Objednávateľ

WITTUR HALA 4, KRUPINA

Kategórie projektu

Priemyselné areály

Pobočka


SWIETELSKY-SLOVAKIA spol. s r.o.
Mokráň záhon 4,
821 04 Bratislava

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu