REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA AREÁLU DREVONA – BRATISLAVA-RAČA

Charakteristika projektu

- hlavný dôvod výstavby: rozšírenie už nedostačujúcich kapacít priestorov a vytvorenie väčšieho komfortu predaja i odberu smerom k spotrebiteľovi
- umiestnenie stavby vyplynulo z nadväznosti na existujúce objekty, komunikácie, stav infraštruktúry areálu a tvaru pozemkov
- dispozičné riešenie stavby je jednoduché: suterén – predajné sklady. 1. – 3. NP tvoria výstavno-predajné priestory, 4. NP tvorí administratívna časť
- nové priestory sú prepojené s existujúcimi priestormi Domu nábytku v dvoch miestach.
- hlavný objekt - monolitická konštrukcia, fasáda – kombinovaná, zo strany ulice je dvojplášťová keramická fasáda, zo strany dvora - výplňové tehlové murivo zateplené polystyrénom a omietkou.
- strešná konštrukcia - polystyrénbetón, polystyrén a fólie
- nadstavba existujúceho rekonštruovaného objektu - krov s priehradovými nosníkmi
- prístup do navrhovaných objektov - priamo z areálu Drevony v nadväznosti na nové parkovacie plochy

Prevádzka

Objednávateľ

DREVONA Holding, a.s.

Kategórie projektu

Pobočka


SWIETELSKY-SLOVAKIA spol. s r.o.
Mokráň záhon 4,
821 04 Bratislava

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu