Distribučné centrum SPS Košice - Budimír

Charakteristika projektu

- jeden z areálov „Logistického parku ANYCH v obci Budimír“
- distribučné centrum firmy Slovak Parcel Service, s.r.o., ktorá sa zaoberá vyzdvihovaním a doručovaním zásielok po celom svete a v rámci územia Slovenskej republiky
- domovská stanica pre kuriérov pôsobiacich v spádovej oblasti
- spracovávanie zásielok pre menšie distribučné centrá regiónu
- stavba napojená na navrhované rozvody inžinierskych sietí rozhodnutím obce Budimír
- stavba realizovaná dodávateľským spôsobom

Prevádzka

Objednávateľ

Slovak Parcel Service s.r.o.

Kategórie projektu

Pobočka


SWIETELSKY-SLOVAKIA spol. s r.o.
Mokráň záhon 4,
821 04 Bratislava

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu