CARGO CENTER

Charakteristika projektu

Hrubá zastavaná plocha:

8 230 m²

Zastavaný priestor:

102 380 m³

Suma zákazky:

Projekt

Projekt

Popis:

Zakladanie na pilótach, nosná konštrukcia so železobetónových prefabrikátov, fasádne panely 100mm, v administratívnej èasti dve átriá na 2. podlaží, potrubná pošta, západný štandard.

Skladová a expedièná hala s administratívnou èasou na troch poschodiach.
11/074 487 € zaèiatok: 2005 ukonèenie: 01/2007
6

Prevádzka

Objednávateľ

Cargo partner AG

Kategórie projektu

Pobočka


SWIETELSKY-SLOVAKIA spol. s r.o.
Mokráň záhon 4,
821 04 Bratislava

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu