GLOCK Bratislava

Priemyselné areály

Charakteristika projektu

Popis stavby: Stavebné úpravy pozostávajú z rozšírenia skladu náradia v priestore skladu vybudovaním samonosnej dvojpodlažnej konštrukcie, rozsiahlejších búracích prác jestvujúcich spevnených plôch, pôvodnej dažďovej kanalizácie a jestvujúceho betónového oplotenia. Ďalej z obnovy kanalizácie dažďových vôd pod priľahlou spevnenou plochou, vybudovanie novej vetvy dažďovej kanalizácie a jej zaústenie do jestvujúcej vsakovacej sústavy, výmena spevnenej plochy za novú monolitickú železobetónovú konštrukciu a vybudovanie nového oplotenia areálu.

Celková plocha: 1 500 m2

Prevádzka

Objednávateľ

GLOCK s.r.o.

Kategórie projektu

Priemyselné areály

Pobočka


SWIETELSKY-SLOVAKIA spol. s r.o.
Mokráň záhon 4,
821 04 Bratislava

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu