Lagermax Bratislava –zhotovenie pevných plôch – etapa č. 7

Priemyselné stavby

Charakteristika projektu

- dláždené parkovacie plochy
- odvodnenie parkovacích plôch a kanalizácia

Prevádzka

Objednávateľ

Detvianska spol. s r. o.
Rybničná 40/C
831 07 Bratislava

Kategórie projektu

Priemyselné stavby

Pobočka


Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu