Lagermax1 Bratislava –zhotovenie pevných plôch – etapa č. 6“

Priemyselné areály

Charakteristika projektu

-  dláždené parkovacie plochy
-  odvodnenie parkovacích plôch  
-  osvetlenie 

Prevádzka

Objednávateľ

Detvianska spol. s r. o.
Rybničná 40/C
831 07 Bratislava

Kategórie projektu

Priemyselné areály

Pobočka


Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu