Úprava cesty III/5103 Kamenica nad Hronom – Chľaba

Cesty

Charakteristika projektu

Na stavbe boli zrealizované nasledovné práce :
- zakladanie na pilotách
- zemné práce
- podkladné vrstvy vozoviek
- asfaltové vrstvy vozoviek
- železobetónové konštrukcie- oporný múr
- vybavenie ciest / zvodidlá/

Prevádzka

Objednávateľ

Nitriansky samosprávny kraj
Štefánikova tr.69,
949 01 Nitra

Kategórie projektu

Cesty

Pobočka


Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu