Cyklistická trasa Východná radiála – Malý Dunaj

Cesty

Charakteristika projektu

Prevádzka

Objednávateľ

Generálny investor Bratislavy
Röntgenova 24
851 92 Bratislava

Kategórie projektu

Cesty

Pobočka


Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu