Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu v areáli športovo-rekreačného zariadenia v obci Lehnice, - asfaltovanie komunikácie

Cesty

Charakteristika projektu

Prevádzka

Objednávateľ

EUROSTAV – DS, a. s.
Priemyselná 5296/2A
929 01 Dunajská Streda

Kategórie projektu

Cesty

Pobočka


Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu