Budovanie technickej infraštruktúry v lokalite Pod školou

Cesty

Charakteristika projektu

- verejný plynovod a vodovod;
- splašková kanalizácia;
- spevnené plochy a komunikácie;
- spevnené parkovacie plochy;

Prevádzka

Objednávateľ

Obec Bernolákovo
Hlavná 111
900 27 Bernolákovo

Kategórie projektu

Cesty

Pobočka


Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu