Hviezdoslavova ul. v Bernolákove

Cesty

Charakteristika projektu

- splašková kanalizácia vrátane prípojok;
- rekonštrukcia povrchu vozovky;
- spevnené plochy a komunikácie;

Prevádzka

Objednávateľ

Obec Bernolákovo
Hlavná 111
900 27 Bernolákov

Kategórie projektu

Cesty

Pobočka


Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu