Magurská ulica - rekonštrukcia - II etapa

Cesty

Charakteristika projektu

Rekonštrukcia 318m dlhej asfaltobetónovej cesty v pozdĺžnom sklone 5%-10%, s vybudovaním jednotnej kanalizácie, vodovodu, preložkami vzdušného vedenia NN a zaústením potoka do kanalizácie.

Prevádzka

Objednávateľ

Mestská časť Bratislava - Nové mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

Kategórie projektu

Cesty

Pobočka


Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu