Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava - Sever

Charakteristika projektu

  • Rekonštrukcie spevnených plôch, chodníkov, parkovísk,
  • Obnova uličných fasád,
  • Kabelizácia NN, telekomunikácie a verejné osvetlenie,
  • Sadové úpravy,
  • Mestský mobiliár

Prevádzka

Objednávateľ

Mesto Stupava
Hlavná 1/24
SK 900 31 Stupava

Kategórie projektu

Pobočka


Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu