Spoločnosť

Na nás môžete stavať.

Spoločnosť založil v roku 1936 Dipl. Ing. Hellmuth SWIETELSKY. Dnes patrí SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H., s priemerným počtom okolo 8.950 zamestnancov, k najvýznamnejším spoločnostiam v rakúskom stavebnom priemysle.

V hospodárskom roku 2016/17 dosiahla stavebný obrat 2,023 miliardy eur. Cieľom bola nielen expanzia, ale predovšetkým dlhotrvajúca prosperita podnikania.

Koncernové video

Aktivity

Aktivity SWIETELSKY sa týkajú všetkých odvetví stavebníctva:

Pobočky

Centrála koncernu sa nachádza v Linzi v Rakúsku.

Pobočky sa nachádzajú v:

 • všetkých spolkových republikách Rakúska
 • Nemecku
 • Maďarsku
 • Českej republike
 • Veľkej Británii
 • Rumunsku
 • Srbsku
 • Bosne a Hercegovine
 • Poľsku
 • Slovenskej republike
 • Chorvátsku
 • Taliansku
 • Švajčiarsku
 • Austrálii
 • Čiernej Hore
 • Slovinsku

Filozofia spoločnosti SWIETELSKY

Decentralizované organizácie v ziskových centrách, delegovaná zodpovednosť, ako aj podiel spolupracovníkov na úspechu z nich robí našich motivovaných a kompetentných "podnikateľov v rámci podniku".

Za pozitívnym podnikateľským vývojom bolo neustále rozširovanie spektra služieb a pripravenosť našich spolupracovníkov sa ďalej rozvíjať. Získané skúsenosti pri uskutočňovaní množstva stavebných projektov ovplyvnili nové projekty a napomohli zlepšiť činnosť spoločnosti SWIETELSKY. Rozšírili sa osobité vývojové práce a aktívna účasť na výskumných projektoch.

Stavebné služby podľa odvetví

Čísla v tisícoch eur2016/17%2015/16%2014/15%
Spolu2.023.5201002.129.7341002.069.701100
podľa odvetví
Cestné stavby471.18124494.06623489.33624
Výstavba železničného zvršku332.52316394.10819359.52717
Pozemné stavby792.92539775.08736739.86336
Inžinierske stavy332.85016360.06517380.68918
Tunelové stavby94.0415106.4085100.2865

Zamestnanci

Stavebné výkony podľa trhov

Čísla v tisícoch eur2016/17%2015/16%2014/15%
Spolu2.023.5201002.129.7341002.069.701100
podľa stavebných trhov
Rakúska1.277.850631.247.241591.203.57058
Nemecku247.41812214.03710227.63711
Maďarsku194.39810328.45115344.33317
Českej republike187.2669210.26510167.7508
Ostatné krajiny116.5886129.7406126.4116