Kvalita

KVALITATÍVNE NÁROKY – CIEĽ PODNIKU

Kvalita je zásadnou súčasťou našich podnikateľských zásad. Naše stavebné materiály a produkty podliehajú stálym kontrolám, ktoré prebiehajú s podporou nášho vlastného skúšobného ústavu a zaužívaného systému manažérstva kvality. Kvalita začína návrhom, podlieha optimálnym stavebným procesom a vyžaduje bezchybnú dokumentáciu.

Naša firemná filozofia znie: zákazník je partner. Úžitok podniku nemôže byť založený na ujme našich partnerov. Firemne zmýšľajúci a kvalifikovaný zamestnanec je najlepším kapitálom našej spoločnosti. Spoločnosť Swietelsky predstavuje ucelený systém, a to je viac ako súčet jednotlivých prvkov.

CERTIFIKÁTY

9001: Systém manažérstva kvality

 

14001: Systém environmentálneho manažérstva

 

18001: Systém manažérstva bezpečnosti

 

OKREM SPOLOČNOSTI SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H. VRÁTANE JEJ POBOČIEK SÚ CERTIFIKOVANÉ AJ TIETO DCÉRSKE SPOLOČNOSTI:

 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Prüfstelle, Traun
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Bahnbau, Fischamend
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Maschinentechnische Abteilung, Traun
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Bahnbau, Fachtechnische Werkstätte für Schienenfahrzeuge, Fischamend
 • Kallinger Bau GmbH, Fischamend
 • C. Peters Baugesellschaft m.b.H., Linz
 • Bahnbau Petri Hoch- und Tiefbau GesmbH & Co KG, Fischamend
 • JOS. ERTL GmbH, Hörsching
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka Horné Rakúsko, výstavba ciest a kanalizácií, Linz
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka Horné Rakúsko, mostné a pozemné stavby, Linz
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka Steiermark, Graz
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka Tirolsko/Vorarlbersko, Innsbruck
 • A.S.T. Baugesellschaft m.b.H., Innsbruck
 • HTB Baugesellschaft m.b.H., Arzl im Pitztal
 • HTB-Hoch-Tief-Bau s.r.l., Nalles
 • HTB-Hoch-Tief-Bau GmbH, Nalles
 • Sedlmayr Ges.m.b.H., Grafenwörth
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Sportstättenbau, Traun
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka Salzburg, Salzburg
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka Korutánsko, Villach
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka Dolné Rakúsko – juh, Nußdorf
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka Dolné Rakúsko – sever, Zwettl
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka Viedeň, Viedeň
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka inžinierske stavby, Viedeň
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka generálne zhotovovanie stavieb Rakúsko/Nemecko/Slovensko, Linz
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H., Traunstein
 • Kontinentale Bauges.m.b.H., Waidhofen/Thaya
 • GEORG FESSL Gmbh, Zwettl
 • SWIETELSKY Tunnelbau GmbH & Co KG, Salzburg
 • Swietelsky - Slovakia spol. s r.o., Bratislava
 • Wadle Bauunternehmung GmbH, Essenbach/Altheim
 • SWIETELSKY-FABER GmbH Kanalsanierung, Schlierschied
 • SWIETELSKY-FABER GmbH Kanalsanierung, Leonding
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka Mníchov, Mníchov
 • RTS Rail Transport Service GmbH, Mníchov
 • RTS Rail Transport Service GmbH, Graz
 • SWIETELSKY Rail Benelux B.V., Oisterwijk
 • SWIETELSKY Construction Company Ltd., Reading, Berkshire, Spojené kráľovstvo
 • SWIERALP GmbH, Nalles
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka Klagenfurt, Klagenfurt
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka pozemné stavby – východ, Viedeň
 • SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Organizačná zložka Taufkirchen, Taufkirchen an der Pram

AKREDITOVANÉ SKÚŠOBNÉ PRACOVISKO

Samostatné a nezávislé skúšobné pracovisko kontroluje a monitoruje dodržiavanie noriem a kvality so zreteľom na:

 • asfalt, bitúmen, prímesi
 • betón a prímesi do betónu
 • chemické analýzy vody, odpadovej vody, pôdy, problémových materiálov
 • výstavbu skládok, zemné práce a terénne skúšky

Štátom akreditované kontrolné a monitorovacie pracovisko je oprávnené vydávať

 • správy o skúškach a
 • správy o monitorovaní

Kontrolné a monitorovacie pracovisko je spoľahlivým partnerom v súvislosti s kontrolami a monitorovaním:

 • stavebnej techniky a
 • vplyvu na životné prostredie.

ŤAŽISKÁ KONTROLNÝCH A MONITOROVACÍCH ČINNOSTÍ

 • Správa 23 obaľovacích súprav asfaltových zmesí
 • Realizácia počiatočných skúšok obalenej zmesi
 • Kontroly pri prebierke
 • Interné monitorovanie a monitorovanie tretími stranami v oblasti výstavby skládok
 • Dodávka laboratórnych kontajnerov
 • Skúšky mechanických vlastností zemín
 • Skúšky recyklovaných stavebných materiálov
 • Interná kontrola výroby v rámci označenia CE
 • Súčinnosť pri výskume a vývoji