Swietelsky
Tunnelbau GmbH & Co KG

BEZPEČNE AJ CEZ VRCH

Spoločnosť SWIETELSKY Tunnelbau GmbH und Co KG je dcérskou spoločnosťou koncernu Swietelsky, ktorá sa špecializuje na podzemné stavby všetkého druhu. Sídlo spoločnosti je v Salzburgu. Odtiaľto sa realizujú razenia všetkých projektov stavieb tunelov tradičným a mechanickým spôsobom.

Pole pôsobnosti je na celom svete, ťažisko sa prirodzene presunulo do alpských podzemných stavieb. Prvé skúsenosti staviteľa tunelov získala táto úspešná dcérska spoločnosť v roku 1949 na elektrárni Achensee, v tomto čase pôsobili pod názvom Ed.AST a Co. Popri výstavbe klasickej infraštruktúry ako sú cestné, železničné tunely a tunely pre metro, stavia podzemné elektrárne formou spájacích štôlní, tlakových štôlní a podzemných priestorov, stelesňuje i významné odvetvie podnikania Swietelsky Tunnelbau.


Detailnejšie informácie o spoločnosti Swietelsky Tunnelbau GmbH & Co KG a o jej rozsiahlej ponuke nájdete na webovej stránke.

Spektrum služieb

  • ŽELEZNIČNÉ TUNELY

  • CESTNÉ  TUNELY

  • METRÁ

  • ŠTÔLNE

  • KAVERNY

  • ŠACHTY

  • OPRAVY

Galéria projektov

Prevádzky

SWIETELSKY Tunnelbau GmbH & Co KG

Innsbrucker Bundesstraße 61
5020 Salzburg
Rakúsko
T. +43 (662) 827603-0
F. +43 (662) 827603-8010
E. tunnelbau@swietelsky.at