Rail Transport
Service GmbH

VÁŠ PARTNER V STAVEBNEJ LOGISTIKE,V NÁKLADNEJ PREPRAVE A V ŠPECIÁLNEJ DOPRAVE PO ŽELEZNICI

Ako dcérska spoločnosť Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., jednej z najväčších európskych spoločností a ďalších v oblasti koľajových stavieb, má v RTS silného partnera.

RTS prednostne preberá prepravu strojov na pokládku koľají, údržbu a rekonštrukciu železničnej trate. Prepravné spektrum zahŕňa výkony počnúc od prepravy podbíjačky či špeciálnych vagónov pre transport, až po prepravu dopravných vlakov a veľkých stavebných strojov. RTS ďalej disponuje silnou medzinárodnou sieťou partnerov. RTS Rail Transport Service GmbH patrí od svojho založenia v septembri 2004 k súkromným železničným spoločnostiam, etablujúcich sa v Európe.

Kvalita a bezpečnosť, to sú základné princípy filozofie spoločnosti. Pomocou manažmentu BOZP sa spoločnosť RTS GmbH usiluje o to, aby sa kontinuálne zlepšila bezpečnostná úroveň. Politika bezpečnosti sa orientuje na predpisy národných a medzinárodných zákonov a nariadení. RTS je okrem iných certifikovaná normou ISO 9001 (systém riadenia kvalít), OHSAS 18001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a normou ISO 14001 (systém riadenia životného prostredia).


Ďalšie informácie a celé spektrum výkonov spoločnosti RTS GmbH nájdete na webovej stránke.

Spektrum služieb

 • LOGISTIKA STAVBY

  • Plánovanie zásobovania pri pokládke koľajníc
  • Poskytovanie požadovaných hnacích strojov
  • Poskytovanie špeciálnych a štandardných vagónov
  • Poskytovanie adekvátnej pracovnej sily
  • Dohľad nad plánovanými výkonmi
  • Preprava strojov
 • NÁKLADNÁ PREPRAVA

  • Preprava násypového materiálu      
  • Preprava dreva
  • Preprava minerálnych olejov a bionafty
  • Poskytovanie stavebných strojov v rámci celej Európy
  • Betónové prefabrikáty
  • Prenájom nákladných vagónov: plošinové vagóny (Ks, Regs) nákladné vagóny pre štrk (Faccs), vagóny na prepravu podvalov, Sklápacie vagóny
 • ŠPECIÁLNA PREPRAVA

 • INFRAŠTRUKTÚRA

 • BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

  •  Poskytnutie bezpečnostnej hliadky
  • Poskytnutie bezpečnostného dohľadu
  • Poskytnutie personálu pre obsluhu pracovných vlakov
  • Poskytnutie strojvedúceho triedy A03

Galéria projektov

Prevádzky

RTS Rail Transport Service GmbH

Puchstraße 184b
8055 Graz
Rakúsko
T. +43 316 244 480
F. +43 316 244 480
E. office-graz@rts-rail.com

RTS Rail Transport Service GmbH

Klein Neusiedler Straße 27
2401 Fischamend
Rakúsko
T. +43 (2230) 80270
F. +43 (2230) 80720-2019
E. office@rts-rail.com

RTS Rail Transport Service Germany GmbH

Landsberger Straße 480
81241 München
Nemecko
T. +49 89 82075236-0
F. Fax +49 89 82075236-45
E. office-muenchen@rts-rail.com