C. Peters
Baugesellschaft m.b.H.

STAVBY PRE BUDÚCNOSŤ

Dcérska spoločnosť je dlhoročným, úspešným podnikateľom v stavebníctve so skúsenosťami v pozemných, inžinierskych stavbách, resp. v stavbách potrubí akéhokoľvek typu. C. Peters je od roku 2002 dcérskou spoločnosťou koncernu Swietelsky a v rámci svojej rozsiahlej činnosti vystupuje autonómne.

Pole pôsobnosti tejto spoločnosti sa rozprestiera od Horného Rakúska cez Dolné Rakúsko po Viedeň, resp. Salzburg a do severného Štajerska. Spoločnosť C. Peters realizuje práce po celej spolkovej republike. Chod spoločnosti je organizačne zabezpečený centrálou v Linzi, kde sú klientom k dispozícii tie isté kontaktné osoby.

Neustály ďalší rozvoj spolupracovníkov, cielené strategické rozhodnutia, vychádzajúce vždy z aktuálnej analýzy trhu, umožňujú spoločnosti byť na trhu hospodársky vysoko ohodnoteným podnikateľom a ponúkať klientom zodpovedajúce služby. Spoločnosť riadi svojich zamestnacov so zreteľom na ekologické konanie a metódu efektívneho využitia pracovných síl a vybavenia, ktoré rozhodujú o úspechu podnikania, a je smerodajným parametrom pre možnosti zlepšovania kvality a stavebných výkonov. Spoločnosť C. Peters je držiteľom certifikátov podľa podľa noriem ISO 9001:2008,ISO 14001:2009 a BS OHSAS 18001:2007.


Ďalšie informácie o spoločnosti C.Peters Baugesellschaft m.b.H. a podrobné spektrum výkonov nájdete na webovej stránke.

Spektrum služieb

Galéria projektov

Prevádzky

C. Peters Baugesellschaft m.b.H.

Südtirolerstr. 4
4020 Linz
Rakúsko
T. +43 (732) 657401-0
F. +43 (732) 657401-7800
E. office@cpeters.at