História

Pri zakladaní novej stavebnej spoločnosti v roku 1936 v Rakúsku sa Dipl.-Ing. Hellmuth Swietelsky spoliehal na svoje vedomosti a pár šikovných zamestnancov. Dnes má spoločnosť SWIETELSKY pobočky a dcérske spoločnosti v Rakúsku a okolitých susedných krajinách, niekoľko tisíc kvalifikovaných zamestnancov a povesť inovatívnej, výkonnej a spoľahlivej stavebnej spoločnosti.

Video o histórii spoločnosti

Tu nájdete video vytvorené pri príležitosti 75-ročného jubilea koncernu Swietelsky, ktoré znázorňuje históriu spoločnosti Swietelsky do roku 2010. Aktualizované informácie týkajúce sa histórie nájdete v časti „Míľniky vývoja spoločnosti“.

MÍĽNIKY VÝVOJA SPOLOČNOSTI

1936

Založenie spoločnosti zaoberajúcej sa výstavbou ciest s názvom Ing. Hellmuth SWIETELSKY v meste Gmunden. Spočiatku sa spoločnosť venuje výstavbe ciest a asfaltovým prácam.

1937

Presun spoločnosti do Linzu, kde sa dodnes nachádza centrála koncernu Swietelsky.

1938

Uvedenie prvej obaľovacej súpravy do prevádzky.

1939

Začiatok výstavby železníc v oblasti Viedne a založenie pobočky vo Viedni.

1945

Po vojne prakticky začiatok od nuly. Firma rýchlo rastie a počas ďalších 30 rokov sa ponuka služieb rozšíri na väčšinu stavebných odvetví. Vznikajú pobočky vo všetkých spolkových krajinách Rakúska.

1957

Z malého podniku sa stáva spoločnosť s ručením obmedzeným a komanditná spoločnosť a v súkromnej sfére patrí k piatim najväčším stavebným spoločnostiam.

1965

Senátor Dipl.-Ing. Hellmuth SWIETELSKY je zvolený za Muža roka Medzinárodnej cestnej federácie (International Road Federation), Washington D.C.

1974

Centrálne laboratórium v obci St. Martin získava oprávnenie pôsobiť ako „štátom autorizovaný skúšobný ústav“. Dohľad na projekty v Mauretánii, Kamerune a bývalom ZSSR prináša laboratóriu aj medzinárodné uznanie.

1976

Udelenie štátneho vyznamenania.

1989

Počas ďalších 10 rokov sa zakladajú dcérske spoločnosti v Maďarsku, Českej republike, Slovenskej republike, Slovinsku, Poľsku a Chorvátsku.

2000

Dňa 8. marca 2000 získava spoločnosť SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. certifikát manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000.

2001 až 2005

Rozšírenie portfólia strategickou kúpou ďalších stavebných spoločností.

2005

Nové väčšinové usporiadanie vďaka zmene obchodných podielov v rámci existujúcej štruktúry vlastníkov.

2012

Spoločnosť SWIETELSKY úspešne vedú v tradícii rodinného podniku rodiny Hovaguimian a Brustmann.

2015

Spoločnosť SWIETELSKY je s približne 8 400 zamestnancami, ročným obratom presahujúcim 2 miliardy eur a približne so 100 dcérskymi firmami v rámci koncernu tretím najväčším koncernom stavebného priemyslu v Rakúsku.