Voľné Pracovné Miesta

Spoločnosť Swietelsky spája Krajiny a Ľudí

Vedúci projektu / Generálny dodávateľ stavieb, pozemné stavby

Miesto výkonu práce


, Slovenská republika

Popis


 • dodržiavanie a uplatňovanie technologických postupov, kontrolných zoznamov a formulárov v súlade so systémom manažérstva kvality v príslušnom rozsahu úloh
 • samostatné vedenie stavieb z technického, obchodného a personálneho hľadiska
 • spravovanie cien, výkazu výmer ako podklad pre kalkuláciu a realizáciu
 • príprava zoznamov potrebného materiálu, zariadení, personálu a subdodávateľov
 • príprava plánu zariadenia staveniska a harmonogramu výstavby a ich pravidelná aktualizácia.
 • príprava prác
 • zastrešenie procesov vo vzťahu k orgánom a poskytovateľom služieb
 • dohľad nad dodržiavaním vymedzených hodín, použitím materiálu a nasadením subdodávateľov
 • dohľad nad dodržiavaním právnych ustanovení
 • organizácia vystavovania faktúr
 • dohľad nad vedením stavebného denníka, režijného denníka, záznamu hodín, zoznamov zariadení atď.
 • vypracovanie ponúk k dodatkom v súčinnosti s vedením oddelenia
 • preberanie dodávok subdodávateľov
 • vedenie korešpondencie v súvislosti so zákazkami
 • kontrola faktúr dodávateľov a subdodávateľov
 • prijímanie opatrení na zlepšenie výnosnosti
 • spracovanie zoznamu otvorených položiek v spolupráci s úsekom pohľadávok
 • vybavovanie reklamácií klientov, dodávateľov a subdodávateľov
 • zabezpečenie a kontrola dodržiavania BOZP na stavbách
 • úlohy stanovené nadriadenými a vedením spoločnosti.
 • pravidelné a včasné písomné informovanie nadriadených o postupe prác, rizikách, ekonomickej  situácii zverenej stavby.
 • súčinnosť pri akvizícii nových projektov

Platové podmienky: od 2.500 EUR v závislosti od skúseností

Požiadavky


·        dobré technické vzdelanie a skúsenosti

·         vedomosti o stavebných materiáloch, stavebných postupoch, podnikovom hospodárstve v oblasti stavebníctva,

·         dobrá zručnosť pri ovládaní výpočtovej techniky

·         prehľad o stavebnom a zmluvnom práve

·         líderské schopnosti

·         organizačný talent

·         ekonomické a predvídavé myslenie

·         flexibilita a schopnosť odolávať tlaku

·         vyjednávacie schopnosti a asertivita

·         seriózne vystupovanie a lojálnosť k spoločnosti

·         vodičské oprávnenie typu B

·         skúsenosť min.5 rokov s realizáciou objektov pozemných stavieb, stavieb na klúč formou generálnej dodávky stavieb

·         skúsenosti s 3D projektami, programom Revit - výhodou

·         nemecký jazyk alebo anglický jazyk (nemecký jazyk výhodou)

Spoločnosť


Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4
SK-821 04 Bratislava

Kontakt


E: gubau.slovakia@swietelsky.sk

Odoslať prihlášku

Odoslať prihlášku


V prípade záujmu prosím pošlite svoju prihlášku na zadanú adresu alebo e-mail. Pri vyplnení a zaslaní tejto online-prihlášky do spoločnosti Swietelsky, vyjadrujete zároveň svoj súhlas s tým, že vaše údaje budú elektronicky uložené a odovzdané ďalej do jednotlivých obchodných pobočiek. Vaše dáta budú použité výlučne iba k procesu žiadosti a výberového konania, a dodatočne budú vymazané.

Osobné údaje


Kontakt a správa


Max. Dateigröße (10 MB), erlaubte Dateiformate (und Endungen) sind: .dox, .docx, .pdf, .zip