Voľné Pracovné Miesta

Spoločnosť Swietelsky spája Krajiny a Ľudí

Kalkulant / Generálny dodávateľ stavieb, pozemné stavby

Miesto výkonu práce


, Slovenská republika

Popis


·        dodržiavanie a uplatňovanie interných smerníc, kontrolných zoznamov a formulárov v súlade so systémom manažérstva kvality v príslušnom rozsahu úloh

·         spravovanie cien ako podklad pre realizáciu a kalkuláciu

·         súčinnosť pri príprave kalkulácie a pokalkulácie

·         súčinnosť pri akvizícii a evidencii zákaziek

·         spravovanie zoznamov subdodávateľov

·         príprava výkazov výmer a porovnania ponúk

·         príprava zoznamov potrebného materiálu, zariadení, personálu a subdodávateľov

·         súčinnosť pri príprave plánu zariadenia staveniska a harmonogramu výstavby

·         súčinnosť pri príprave zadávania prác do realizácie

·         dohľad nad dodržiavaním právnych ustanovení

·         súčinnosť s vedúcim projektu/stavbyvedúcim pri príprave ponúk k dodatkom

·         spravovanie dodanej dokumentácie

·         kalkulácia a kontrola výmer

·         kontrola výkresovej dokumentácie

·         súčinnosť pri akvizícii nových projektov

·         úlohy stanovené nadriadenými a vedením spoločnosti

Platové podmienky: od 1.500 EUR v závislosti od skúseností

Požiadavky


·         technické vzdelanie

·         vedomosti o stavebných materiáloch, stavebných a technologických postupoch

·         dobré vedomosti o stavebných materiáloch, stavebných postupoch

·         prehľad o aktuálnych cenách na trhu

·         dobrá zručnosť pri ovládaní výpočtovej techniky

·         ekonomické a predvídavé myslenie

·         ochota učiť sa nové veci

·         flexibilita a schopnosť odolávať tlaku

·         rokovacie schopnosti a asertivita

·         seriózne vystupovanie a lojálnosť k spoločnosti

·         skúsenosť min.2 roky s kalkuláciami objektov pozemných stavieb

·         skúsenosti s 3D projektami, programom Revit - výhodou

·         nemecký jazyk alebo anglický jazyk (nemecký jazyk výhodou)

Spoločnosť


Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4
SK-821 04 Bratislava

Kontakt


E: gubau.slovakia@swietelsky.sk

Odoslať prihlášku

Odoslať prihlášku


V prípade záujmu prosím pošlite svoju prihlášku na zadanú adresu alebo e-mail. Pri vyplnení a zaslaní tejto online-prihlášky do spoločnosti Swietelsky, vyjadrujete zároveň svoj súhlas s tým, že vaše údaje budú elektronicky uložené a odovzdané ďalej do jednotlivých obchodných pobočiek. Vaše dáta budú použité výlučne iba k procesu žiadosti a výberového konania, a dodatočne budú vymazané.

Osobné údaje


Kontakt a správa


Max. Dateigröße (10 MB), erlaubte Dateiformate (und Endungen) sind: .dox, .docx, .pdf, .zip