Gradnja Potkopa
I Tunela

Sigurno Kroz Brdo

Tvrtka SWIETELSKY Tunnelbau GmbH und Co KG je specijalizirana za projekte iskopa jama svih vrsta. Sjedište tvrtke je u Salzburgu. Iz sjedišta se realiziraju projekti tunelogradnje, a izvode se i konvencionalno i mehanički.

Tvrtka radi na području cijelog svijeta, a težište je preneseno na alpske iskope. Prva iskustva u tunelogradnji ova je kćerinska tvrtka stekla 1949. godine, na elektrani Achensee. Tvrtka se tada zvala Ed. AST und Co.

Osim klasične infrastrukturne gradnje, kao što su cestovni, željeznički tuneli i tuneli podzemne željeznice, izgradnja podzemnih elektrana u obliku tlačnih i dovodnih tunela, tlačnih okana i kaverni predstavlja značajnu granu poduzeća Swietelsky tunelogradnja.

Naša područja rada:

  • željeznički tuneli
  • cestovni tuneli
  • tuneli za podzemne željeznice
  • potkopi
  • kaverne
  • okna
  • održavanja i popravci, i dr.

Pronađite svoju osobu za kontakt za GRADNJA POTKOPA I TUNELA u vašoj blizini


Željeznički Tunel

Klasična gradnja tunela za promet vozila predstavlja najveći segment poslovanja tvrtke Swietelsky Tunnelbau. Tu se uglavnom ubraja gradnja željezničkih tunela i cestovnih tunela. Pored uobičajenih konvencionalnih metoda probijanja pomoću miniranja, glodanja i bagera, koje su do sada primjenjivane prije svega u Austriji i Njemačkoj, u posljednje vrijeme značajnu ulogu također imaju i mehanizirani iskopi tunela.

Cestovni Tuneli

Obilaznice mjesta, tuneli za zaštitu od buke, sigurnosno-tehnički potrebna izgradnja druge tunelske cijevi kod postojećih tunela s dvosmjernim prometom i izgradnja transeuropskih transverzala sve više uvjetuju projekte gradnje tunela. Oni se u pravilu izvode pomoću konvencionalnih metoda probijanja pomoću miniranja, glodanja i bagera.

Tunel Podzemne Željeznice

Osim većinom vrlo velikih geomehaničkih izazova, gradnja u centru grada većinom još uvijek mora prevladati probleme u suženom prostoru, probleme slijeganja zbog plitkog uvlačenja postojeće zgrade u tlo, kao i problematiku međa.

Potkopi, Kaverne I Okna

Vrlo složene geometrije probijanja, ekstremno teška logistika u visinskim alpskim područjima, kao i ponekad veliki nagib samih građevina, čine gradnju elektrana jednim od posebnih tehničkih izazova. Ovdje je apsolutno potrebna kompetencija u svim podzemnim disciplinama, a takvim kompetencijama raspolažemo u dovoljnoj mjeri zbog svojih aktualnih iskustava u izvođenju ove vrste radova.

Potkopi su podzemni objekti najčešće malog presjeka, koji u pravilu služe u svrhu izviđanja i pripreme za velike tunele koji se izvode u nastavku. 

Sve veća potrošnja energije, odvraćanje od nuklearne energije i želja za netaknutim alpskim krajolikom posljednjih su godina doveli do renesanse gradnje alpskih elektrana. Intenzivnije su se počela koristiti prije svega već postojeća akumulacijska jezera kroz dodatne pumpne akumulacijske elektrane. Budući da su sva postrojenja, dakle vodovi, pad tlaka i kaverna elektrane u pravilu smješteni ispod zemlje, preostale intervencije u prirodu su marginalne.

Prije svega u gradnji elektrana potrebna su vertikalna i kosa okna različitih dimenzija za vodospremu ili pad tlaka. Ona se izvode konvencionalno pomoću Alimak stroja ili mehanički pomoću stroja za bušenje tunela (TBM).

Održavanja I Popravci

Ovdje je obuhvaćeno klasično održavanje unutarnjih ljuski tunela, ali također i sigurnosno-tehničko naknadno opremanje postojećih tunela.

(Kopie 2)

(Kopie 1)