Gradnja Mostova

Mi Stvaramo Veze

Kvalificirana mreža prometnica, bilo pruga ili cesta, sve češće kao rješenja zahtijeva mostove. Održavanje i popravak nosivih konstrukcija mostova sve više dobiva na značenju. SWIETELSKY ima preko 30 godina iskustva u novogradnji i sanaciji mostova svih dimenzija. Specijalna područja su umetanje nosivih konstrukcija mostova prije svega kod željezničkih mostova, povišenja mostova i skupe sanacije mostova.

Pronađite svoju osobu za kontakt za GRADNJA MOSTOVA u vašoj blizini


Gradnja Novih Mostova

„Graditi mostove“ za nas u svakom pogledu ima veliko značenje. Mostovi omogućuju svima jednostavno stizanje na suprotnu obalu i padinu te prelazak drugih prometnica bez zapreka i opasnosti.

Tako gradimo nove mostove preko voda, prokopa i prometnih naprava na različite načine i pomoću različitih metoda uz pomoć odgovarajućih zaposlenika i uređaja.

Popravak I Održavanje Mostova

Stalno povećanje prometa i s time povezano opterećenje kao i presjeci u skladu s EU-normama sve više zahtijevaju mjere za popravak i proširenje mostova. Naše podružnice za mostogradnju i kćerinske tvrtke raspolažu obrazovanim osobljem te su tijekom cijele godine aktivne na ovom području.

Umetanje Mostova

Sustav umetanja mostova, kod kojeg se most izrađuje neposredno pored odredišta te se zatim uz kratke prekide prometa pomiče u odgovarajući položaj, omogućuje gotovo neprekidno održavanje prometa.

Za ovu metodu, koja se većinom primjenjuje u gradnji željezničkih pruga i autocesta, možemo ponuditi zaposlenike s dugogodišnjim iskustvom.

Podizanje Mostova

Suviše male visine prolaza ili zamjena ležajeva zahtijevaju podizanje kompletnih nosivih konstrukcija mosta do 3000 KN po točki podizanja na području od nekoliko milimetara do jednog metra i više.

Već smo uspješno riješili najrazličitije narudžbe.

Lučni Mostovi, Mostovi Od Prednapetog Betona I Spregnuti Mostovi

Lučni Mostovi

Izgradnja lučnog mosta uvijek je poseban izazov, budući da nosivi luk većinom ide preko dubokih, nepristupačnih padina. Međutim, u svojim redovima imamo rukovodeće i operativno osoblje s mnogo iskustva, koje je doraslo svim izazovima.

Mostovi Od Prednapetog Betona

Mostovi od prednapetog betona su armirani betonski mostovi s unutra ili izvana postavljenom zateznom užadi od visokokvalitetnog čelika, najčešće preko više dužih raspona. Kod ovih mostova se nakon otvrdnjavanja betonske konstrukcije najprije zategne užad, koja se suprotstavljaju kasnijem opterećenju uslijed vlastite težine i opterećenja prometom pa su stoga moguće tanke konstrukcije.

Spregnuti Mostovi

Nosive konstrukcije spregnutih mostova sastoje se od nosive čelične konstrukcije i betonske kolničke ploče. Simbioza ovih materijala omogućuje lakši način gradnje u pogledu vlastite težine i brže izvođenje građevine.

Specijalni Postupci

Izvođenje mostova specijalnim postupcima raznovrsno je kod kraćih mostova. To je npr. WIB-nosiva konstrukcija u gradnji željeznica, nevezana kolnička ploča od visokoučinkovitog betona na čeličnoj konstrukciji po kojem direktno prolaze vozila, direktno provozni čelični mostovi u gradnji željeznica, mostovi izgrađeni od gotovih elemenata. Ove i razne druge mogućnosti već smo izvodili sa svojim osobljem.