Ekološka Tehnika / Asfalt,
Beton, Recikliranje

Swietelsky U Skladu S Prirodom

Održavanje čistoće zraka, vode i tla ubraja se u zadaće našeg vremena. Sve veća potreba za obnovljivom energijom dovela je do inovativnih tehničkih razvoja. Već više od 70 godina proizvodimo asfalt, danas u više od 40 asfaltnih baza.

Pronađite svoju osobu za kontakt za EKOLOŠKA TEHNIKA / ASFALT, BETON, RECIKLIRANJE u vašoj blizini


Gradnja I Održavanje Kanala

Kanali i vodovi postali su nezaobilazni u infrastrukturi gradova i općina. SWIETELSKY ima više od 30 godina iskustva u gradnji kanala, moderne i učinkovite strojeve te koristi ekološki prihvatljive metode gradnje koje odgovaraju najnovijim saznanjima na području tehnike. Zahtjevi na gradnju kanala su: brzo, sigurno i ekološki neškodljivo.

Vodovi za zbrinjavanje otpadnih voda postoje još iz doba Rimljana. Vrlo brzi razvoj gradova u pogledu broja stanovnika i prometa ne zahtijeva samo gradnju novih kanala, već sve više i održavanje kanala koji su često stari i preko sto godina.

Za održavanje kanala za otpadne vode u izgrađenim područjima, posebice na području centara grada, razvijene su nove tehnologije, kako bi se takvi radovi mogli izvoditi bez kopanja.

SWIETELSKY sa svojim stručnjacima ima dugogodišnje iskustvo s Relining postupkom. Prednosti ovog sustava su:

 • nema ugrožavanja kvalitete života susjeda
 • nema ometanja mirujućeg i tekućeg prometa
 • ekološki prihvatljiv način gradnje
 • ekonomičnost, budući da je životni vijek sličan kao kod novogradnje s otvorenim načinom gradnje.

Dodatne informacije o ovom specijalnom postupku možete naći na web stranicama Swietelsky-Faber.

Gradnja Novih Vodova

Čista voda ima veliku vrijednost. Uređaji za opskrbu vodom i za odvodnju otpadnih voda predstavljaju veliki izazov, posebice kod nepovoljnih uvjeta tla i terena, a to može svladati jedino iskusan tim.

Gradnja Deponija

SWIETELSKY ima preko 20 godina iskustva u novogradnji i u sanaciji deponija. Spektar usluga obuhvaća:

 • temeljna brtvljenja
 • površinska brtvljenja
 • specijalne mješavine
 • kemoton
 • obrada procjednih voda
 • obrada deponijskog plina
 • rad u kontaminiranom tlu
 • sanacija okoliša
 • laboratorijska ispitivanja
 • biotopi
 • akumulacijski bazeni

Kontrolu kvalitete provodi vlastita, najmodernije opremljena služba ispitivanja i nadzora.

Gradnja Uređaja Za Pročišćavanje Otpadnih Voda

Pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda je značajan čimbenik u očuvanju kvalitete naših resursa vode.

Mi smo pouzdani partner s dugogodišnjim iskustvom u izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 • na području gradova
 • malih pročišćivača vode za seoska područja
 • pročišćavanje industrijskih otpadnih voda

Zaštita Od Buke

Porast prometa i s time povezana buka od prometa poprimili su takve razmjere da to više nije prihvatljivo za veliki postotak stanovništva koje živi u susjedstvu.

Zakonski propisi i kod gradnje novih cesta i pruga, ali također i kod nadogradnje postojećih prometnica zahtijevaju prilagođene mjere zaštite od buke. SWIETELSKY ima iskustva i u novogradnji i u različitim varijantama bitnima za gradnju i izvođenju, a također i kada su u pitanju održavanje i popravci.

Postrojenja Na Bioplin

Tvrtka SWIETELSKY također je aktivna i na području izgradnje postrojenja na bioplin. Obnovljiva energija sve više dobiva na značaju diljem svijeta pa i u Europskoj uniji zbog zajedničkog obvezivanja na postizanje ciljeva iz Kyoto protokola.

Sirovine koje ponovo rastu, kao što su silaža kukuruza i trave, ali također i biogeni otpadi, su supstrati iz kojih se u SWIETELSKY postrojenjima na bioplin proizvodi električna energija i toplina. Električna energija se kao ekološka struja dovodi u javnu električnu mrežu. Toplinska energija se uglavnom koristi u mrežama topline iz toplana. Krajnji supstrat iz procesa bioplina odlično je prikladan kao biogeno gnojivo, budući da ima bolju kompatibilnost s biljkama, ima više hranjivih tvari i bolje emisijske vrijednosti.

Prilagođeno regionalnim okvirnim uvjetima i zahtjevima vlasnika, tvrtka SWIETELSKY kao iskusni glavni izvoditelj profesionalno gradi postrojenja na bioplin do razine ""ključ u ruke"". Visoki standard kvalitete i sigurnosti jamči se putem kontrolirane regulacije procesa u ovim postrojenjima.

Više informacija o postrojenjima na bioplin možete naći ovdje.

Asfalt/Beton/Recikliranje

Već 70 godina proizvodimo asfalt, dana s u više od 40 asfaltnih baza. SWIETELSKY služba za ispitivanje i nadzor brine se za nadziranje kvalitete, pridržavanje ekoloških propisa i normi.

SWIETELSKY ima 30 asfaltnih baza u Austriji, Bavarskoj, Češkoj, Mađarskoj i Hrvatskoj, 6 postrojenja za miješanje betona u Austriji i Mađarskoj, kao i mnogobrojna postrojenja za pripremu šljunka. Asfaltne baze se vode samostalno ili konzorcijalno. Tri asfaltne baze su modificirane kako bi se također mogao proizvoditi i lijevani asfalt. Mnoga postrojenja imaju uređaj za recikliranje, kako bi se mogao prerađivati i stari asfalt. Postrojenja za visoku produktivnost opremljena su vrućom mineralizacijom, čime se povećava fleksibilnost proizvodnje mješavina.

Ispunjenje Visokih Zahtjeva Na Kvalitetu Osiguravaju:

 • mikroprocesorska upravljanja u svim postrojenjima za
  • kontinuirano nadziranje proizvodnje,
  • mogućnost predočenja dokaza o kvaliteti za svaku vrstu mješavine,
 • državno akreditirana služba za ispitivanje i nadziranje