Swietelsky Gradi Pomoću Bim-A

23.11.2015

Nova dimenzija kroz modernu gradnju!

BIM – Building Information Modeling je metoda digitalnog i umreženog projektiranja, izvođenja i nadziranja građevinskih projekata na području građevinske industrije, koja dodatno uključuje i informacije o planiranju adaptacije i rušenja zgrade.

Nadalje, ova tehnologija projektiranja također omogućuje i točno utvrđivanje materijala, količina i trenutka kada su materijali potrebni tijekom procesa gradnje. Zahvaljujući digitalnom procesu planiranja u softverskom programu koji je kompatibilan s BIM-om moguća je digitalna razmjena podataka između sudionika u projektu. Kod ovog se softverskog programa ne crta kao kod uobičajenih programa. Objekti se modeliraju i proširuju dodatnim informacijama. Ove se informacije, primjerice, odnose na protupožarnu zaštitu, toplinsku izolaciju, zvučnu izolaciju ili informacije o tome jesu li elementi nosivi ili nenosivi, odnosno jesu li izrađeni od armiranog betona ili opeke.

Nacrti kao proizvodi BIM modela
BIM model nudi nacrte, kao što su tlocrti, presjeci i pogledi, koji su povezani s 3D modelom. Bazirajući se na BIM modelu, oni se kroz proizvoljno odabrane presjeke, izrađuju horizontalno, vertikalno ili po potrebi iz 3D modela te se pogled prilagođava potrebnim nacrtima, kao što su idejni nacrti, nacrti za građevinske poslovođe ili nacrti oplata, kojima se upravlja putem layouta. Tako je na jednostavan način moguće u svako doba izraditi nacrte i skice s dimenzijama, podacima o visini i mnogim drugim podacima potrebnim za sastanke građevinara.

Funkcije i prednosti BIM modela
Osim toga, na temelju općenitog 3D modela projekta moguće je smanjiti razlike nastale uslijed različitih shvaćanja i stanja podataka, budući da je u 3D modelu putem BIM servera u svako doba moguće pozvati aktualno zadnje stanje. Projekt nosivog sustava i kućne tehnike dodatno se povezuje s 3D modelom te se zasebno prikazuje u 3D. U budućnosti će svi novi sudionici u projektu moći brzo dobiti sliku projekta, a naručitelj ima mogućnost u svako doba se informirati o stanju planirane izvedbe projekta. Na temelju 3D modela moguće je isključiti pogreške u mjerenju i prijenosu te vizualno prikazati ustanovljene količine, budući da se količine mogu u svako doba prilagoditi stanju izvedenih radova. Dodatna prednost proizlazi iz mogućnosti da se putem Smart Parts-a dopune informacije o objektima kao što su prozori ili vrata.
Na našem Youtube kanalu možete pogledati aktualni video na ovu temu.

ÖNORM A6241-2
Building Information Modeling već se primjenjuje u pojedinim zemljama, zbog čega javni i privatni nositelji gradnje sve više propisuju projektiranje i izvođenje projekta putem BIM-a. Primjena norme ÖNORM A6241-2, uvedene u kolovozu 2015. godine, a koja je trenutno jedinstvena u Europi, ima za posljedicu veliko zanimanje od strane predstavnika nekih zemalja, kao što je primjerice Njemačka. Dok je u Njemačkoj i Švicarskoj BIM tehnologija projektiranja u samom začetku, zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji mi koristimo svoju priliku za povećanje učinkovitosti i proširenu optimizaciju procesa i kvalitete te tako dajemo svoj doprinos inovaciji na području građevinske industrije.

Angažiranje u radnom krugu BIM
Od nedavno je norma ÖNORM A6241-2 postala temelj za uvođenje BIM modela u Austriji, zbog čega je također i u Austrijskoj udruzi građevinske tehnike formiran radni krug za BIM. „Cilj radnog kruga BIM je izrada smjernice za primjenu BIM modela u praksi na temelju norme ÖNORM A6241-2. To je za nas prilika da ponudimo iskustva i praktična znanja za optimizaciju stečena u koncernu. Stoga smo kao prvi cilj definirali 3D ustanovljavanje količine iz BIM modela, kako bi si omogućili prvu praktičnu uporabu BIM-a“, kaže ing. Hanspeter Schachinger, BIM-ovlaštenik koncerna Swietelsky i član Austrijske udruge građevinske tehnike (ÖBV), radni krug BIM.

Swietelsky koristi BIM - kako bi se poslovne i projektne ciljeve moglo učinkovitije provesti i naručiteljima omogućilo ne samo visokokvalitetno i učinkovito upravljanje njihovim građevinskim projektima, dodatno dobivate pregled kompletnog životnog ciklusa projekta i sveobuhvatno planiranje kada je u pitanju Vaš građevinski projekt.

Primjer Projekta
Prikaz Projekta
Natrag Na Pregled