Úspěchy a ocenění

TOP STAVEBNÍ SPOLEČNOST 2016

V červnu jsme získali velmi potěšující ocenění, a to diplom za 3. místo v celostátní anketě TOP STAVEBNÍ SPOLEČNOST 2016.

Anketu již popáté vyhlašovala společnost CEEC Research s cílem ocenit nejlepší stavební společnosti za realizaci kvalitních staveb, a propagovat tak rozvoj a další směřování českého stavebnictví. Stavební firmy se do soutěže samy nepřihlašují, nominováno je automaticky 25 největších dodavatelů stavebních prací pro veřejný sektor v daném roce, a to podle množství realizovaných veřejných zakázek. Porota, složená z více než 300 veřejných zadavatelů, hodnotila nominované stavební firmy známkami 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší) na základě tří kritérií:

- kvalita stavby
- dodržení dohodnutých termínů výstavby
- dodržení dohodnuté ceny

„Rád bych vedením společnosti touto cestou poděkoval všem svým kolegům, protože na zisku tohoto krásného umístění se podílel každý z nich svou kvalitní a profesionální prací“, řekl jednatel Ing. František Fryš, který diplom za naši společnost přebíral.

Stavba Jihomoravského kraje 2016

Cenu hejtmana JMK získala naše "Cyklostezka Ždánicko", a to při vyhlášování 15. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2016, které proběhlo ve čtvrtek 27. dubna na Brněnském výstavišti.

Cílem této soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl propagovat projekční, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Jihomoravském kraji, které realizují zajímavé stavby na území kraje.

Stavba roku 2016 Zlínského kraje

18. května proběhlo ve Vsetíně vyhlášení soutěže Stavba roku 2016 Zlínského kraje, kde kolegové z odštěpného závodu DS MORAVA získali ocenění v kategorii Dopravních, inženýrských a ekologických staveb, a to Čestné uznání za stavbu "Rekonstrukce a rozšíření silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm".

Presta Jižní Čechy 2014 - 2016

Při slavnostním vyhlašování soutěže Presta Jižní Čechy, které proběhlo 20. dubna 2017, jsme získali Cenu vyhlašovatele ČSSI za "Stavební úpravy OD Družba, Pražská tř., ČB". Cena byla udělena za zdařilou rekonstrukci a obnovení životaschopnosti původně více než 35 let starého obchodního domu její přestavbou na polyfunkční objekt, který svým výtvarným a architektonickým pojetím obstojí i mezi současnými novostavbami.

Rekonstrukci provedl za méně než 10 měsíců náš odštěpný závod Pozemní stavby JIH, oblast Železobeton.

Stavba roku 2016 Olomouckého kraje

Sedmý ročník soutěže Stavba roku 2016 Olomouckého kraje nám přinesl čestné uznání za stavbu „Rozárium – obnova I. etapa“. Rekonstrukce rozária, které je součástí botanické zahrady, proměnila zanedbané a málo využívané území v samém centru Olomouce v moderní a životem pulsující městský park. Město tak získalo významnou odpočinkovou zónu v atraktivní části krásného historického centra.

Stavbu realizoval náš odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc.

Česká dopravní stavba a technologie 2015

V soutěži Česká dopravní stavba a technologie 2015 získaly diplom dvě naše stavby. 

Naše stavba "Rekonstrukce lesoparku Belveder" získala Cenu MMR ČR za "celkovou rekonstrukci lesoparku Belveder v Městské části Praha - Zbraslav s cílem vytvoření atraktivního veřejného prostoru  pro sport, relaxaci a setkávání obyvatel". Cenu si převzal ředitel oblasti Praha odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED. Zhotovitelskému týmu pod vedením Ing. Jana Dvořáka velice gratulujeme!

Cenu poroty pak obdržela stavba "II/214 Jihovýchodní obchvat Chebu", kterou ve sdružení s firmou STRABAG, a.s. zhotovila naše oblast Karlovy Vary odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD. Blahopřejeme ke zdařilé dopravní stavbě!

Stavba roku Jihomoravského kraje 2015

Kolegové z oblasti Hodonín (Dopravní stavby MORAVA) přihlásili svou stavbu s názvem „Stabilizace svahu v obci Bulhary“ do soutěže Stavba roku Jihomoravského kraje 2015, do oboru vodohospodářských a ekologických staveb. Stavbu zhotovilo sdružení „Swietelsky – Rovina – Svah Bulhary“, za naši společnost pak stavbyvedoucí David Noga se svým zhotovitelským týmem. Tato výjimečná stavba získala Cenu hejtmana Jihomoravského kraje. Gratulujeme!

Česká dopravní stavba a technologie 2014

16. června 2015 se v prostorách Betlémské kaple v Praze uskutečnil galavečer při příležitosti předávání cen soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace 2014. Dvě ocenění od poroty, sestavené z renomovaných odborníků, si odnesli i naši kolegové.

Ing. František Fryš, ředitel o.z. Dopravní stavby JIH, převzal „Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR“ za stavbu Přeložka silnic II/156 a II/157 – IV. etapa. V odůvodnění porota uvádí: „Stavba významným způsobem řeší dopravní situaci v místě realizace. Je jednoduše a přehledně architektonicky řešena a zapadá do krajinného exteriéru. Je dalším reprezentačním stavebním dílem firmy SWIETELSKY.“ Spolu s Titulem PRESTA je toto již druhé ocenění, které tato náročná stavba získala. Děkujeme všem, kteří se na ní podíleli!

Druhým oceněným kolegou byl Ing. Vojtěch Vybíral, stavbyvedoucí o.z. Dopravní stavby MORAVA, který si odnesl „Cenu ČKAIT pro stavbyvedoucího 2014“, a to za stavbu Rekonstrukce silnice II/408 Dyjákovice – průtah. Ocenění získal za „zdárné řízení náročné stavby, včetně složité koordinace přeložek IS, zajištění obslužnosti během stavby, operativní řešení problémů vzniklých během rekonstrukce“. Oceněná stavba obnášela kromě klasických prací, souvisejících s rekonstrukcí silnice, také náročnou sanaci historických sklepů. K ocenění gratulujeme a děkujeme celému našemu zhotovitelskému týmu za reprezentativní práci! Speciální kategorie soutěže je zaměřena na mladé studenty stavebních oborů.

Stavba roku Plzeňského kraje 2014

Na vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku Plzeňského kraje 2014“, které proběhlo ve středu 27. května 2015 v Plzni, jsme převzali dvě významná ocenění.

Titul „Stavba roku Plzeňského kraje 2014“ v kategorii dopravní a inženýrské stavby získala naše stavba II/213 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa, a to za „zdařilou rekonstrukci stávajícího mostu a výstavbu nového se subtilně působící mostovkou, vše zasazené do zdařilých sadových úprav“. Stavbu zhotovil náš odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Plzeň ve sdružení s firmou EUROVIA.

Druhým získaným oceněním byla „Cena hejtmana Plzeňského kraje“ za naši stavbu Areál RSF Elektronik ve Stříbře , za „jednoduchý, přehledný návrh a precizní stavební provedení“. Na této stavbě pracovali kolegové z oblasti Sokolov odštěpného závodu Pozemní stavby ZÁPAD ve spolupráci s oblastí Domažlice odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD.

Srdečně blahopřejeme všem kolegům, kteří se na obou stavbách podíleli, a velice děkujeme za skvěle odvedenou práci.

Presta Jižní Čechy 2012 - 2014

Společnost SWIETELSKY uspěla v soutěži PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2012 – 2014 ziskem dvou ocenění, která si převzala na slavnostním vyhlášení soutěže dne 9. dubna 2015 v Českých Budějovicích.

Jako nejlépe hodnocená v kategorii dopravních a ostatních inženýrských staveb obdržela „Titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech“ naše stavba „Přeložka silnic II/156 a II/157 – IV. etapa“. Titul byl udělen za použití moderních prvků spirálových křižovatek, tzv. turbo-kruhových objezdů, za příkladné zvládnutí různorodých požadavků stavbou dotčených subjektů a za nasazení dodavatele stavby při řešení komplikovaných podmínek při zakládání. Pro České Budějovice se jedná o velmi významnou stavbu, která řeší nové propojení města severojižním směrem a umožňuje napojení plánované dálnice D3. Získané ocenění je důkazem, že stavba byla kvalitně dokončena i přes komplikace, které ji od počátku provázely. V některých úsecích byla nutná sanace nevyhovujícího a neúnosného podloží, během letních měsíců staveniště opakovaně vyplavovaly přívalové deště a na žádost majitelů pozemků došlo k neplánovaným změnám v provedení protihlukových plotů. Proto děkujeme kolegům ze závodu Dopravní stavby JIH, kteří pod vedením Miloslava Jindry všechny komplikace zvládli a stavbu úspěšně dokončili.

Druhé ocenění, „Čestné uznání PRESTA“, získala v kategorii občanských a průmyslových novostaveb naše „Novostavba výrobní a administrativní budovy COLOP CZ s.r.o., III. etapa, Borovany“. Uznání bylo uděleno za konstrukční a architektonické ztvárnění výrobní a administrativní haly s netypickým a výjimečným provedením obvodového pláště. Porota ocenila také použití převážně suché technologie a kvalitní provedení stavebních prací. Poděkování za skvěle odvedenou práci na stavbě patří týmu kolegů pod vedením Ing. Zdeňka Nekoly a Františka Mikeše ze závodu Pozemní stavby JIH.

Česká dopravní stavba a technologie 2013

Při vyhlášení již 11. ročníku soutěže „Česká dopravní stavba, technologie a inovace 2013“, které proběhlo dne 16. 6. 2014 v Betlémské kapli v Praze, získala naše společnost cenu odborných garantů. Naši kolegové si převzali "Cenu hlavního města Prahy" za svou zdařilou stavbu Rehabilitace Střeleckého ostrova, Praha 1 – severní část.

Porota ocenila skutečnost, že v samotném centru hlavního města vznikla pro veřejnost klidná oáza, kterou si návštěvníci již během krátkého času stihli oblíbit. Toto ocenění nás těší o to víc, že pár dní před odevzdáním stavby se přes ni přehnala velká voda, část práce byla zničena a stavba se musela dodělávat opakovaně. Přesto naši kolegové z odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED pod vedením Ing. Jana Dvořáka odvedli skvělou práci, za kterou jim patří velké díky!

Stavba Moravskoslezského kraje 2013

Na slavnostním vyhlášení soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2013“, které proběhlo dne 12. 6. 2014, byla oceněna práce našich kolegů na Moravě. Stavba IPRM Kopřivnice JIH, při které se rekonstruovala veřejná prostranství v okolí kopřivnické ZŠ, získala zcela mimořádné ocenění – "Cenu za kultivaci veřejného prostoru". Porota projekt revitalizace ocenila zejména z hlediska propojení funkcí sportovních, volnočasových a pobytových. Nás pak těší výslovné ocenění kvalitního zpracování všech detailů dle projektu.

Poděkování za takto výborně odvedenou práci patří především stavbyvedoucímu Petru Janovskému a jeho realizačnímu týmu!

Stavba roku Plzeňského kraje 2013

V soutěži "Stavba roku Plzeňského kraje 2013", vyhlašované dne 28. 5. 2014, získali naši plzeňští kolegové z divize pozemního stavitelství titul v kategorii sportovních a volnočasových staveb, a to za Atletický stadion města Plzně.

Oceněn byl jak jednoduchý a vysoce kvalitní architektonický návrh, tak profesionální provedení stavby dodavatelskou firmou, což nás samozřejmě velice těší. Generálním dodavatelem této náročné stavby byl odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, na stavbě se dále podílel i odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD a samozřejmě závod SPORTOVNÍ STAVBY. Celému kolektivu patří velké poděkování za kvalitně odvedenou práci!

Česká dopravní stavba a technologie 2012

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. obdržela v červnu ocenění své kvalitní práce. Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín - SILMEX (odštěpný závod Dopravní stavby STŘED), převzal v Betlémské kapli v Praze "Cenu veřejnosti" v soutěži "Česká dopravní stavba 2012". Oceněna byla stavba Cyklistická stezka Kostelní Lhota - Písková Lhota.

Děkujeme všem kolegům, kteří se na této stavbě podíleli!

Presta Jižní Čechy 2010 - 2012

Dne 10. dubna 2013 byly na slavnostním večeru vyhlášeny výsledky soutěže "PRESTA Jižní Čechy 2010 – 2012", která představuje současnou výstavbu na jihu Čech a oceňuje dobrou práci projektantů, stavebních firem i řemeslníků. Jakožto významná stavební firma nemohla společnost SWIETELSKY chybět a soutěže se se svými vybranými stavbami také zúčastnila.

Porota v kategorii vodohospodářských a ekologických staveb vybrala jako vítěznou právě naši stavbu a titul "PRESTA - prestižní stavba jižních Čech 2010-2012" udělila čistírně odpadních vod v Třeboni. Porotu zaujaly nejnovější poznatky a progresivní technologie, které byly při výstavbě ČOV využity. Porotě děkujeme za ocenění a našim spolupracovníkům ze závodu Dopravní stavby JIH, zejména pak oblasti vodohospodářských staveb pana Ing. Ingedulda, k tomuto úspěchu gratulujeme!

Stejně tak gratulujeme kolegům ze závodu Pozemní stavby JIH, oblasti Generální dodavatel JIH pana Ing. Rouhy. Výjimečná stavba Stezka korunami stromů na Lipně, na níž se právě tato oblast významně podílela, získala čestné uznání PRESTA.

TOP STAVEBNÍ FIRMA 2012

Dovolujeme si Vám s radostí oznámit, že se naše společnost umístila na úspěšném 2. místě v celorepublikové anketě „TOP STAVEBNÍ FIRMA 2012“. Porota, složená z více než 300 veřejných zadavatelů, hodnotila 25 největších stavebních firem na základě tří faktorů: kvalita stavby, dodržení časového horizontu a dodržení dohodnuté ceny. Do soutěže byli automaticky nominováni největší dodavatelé stavebních prací pro veřejný sektor v roce 2012.

Rádi bychom za projevenou důvěru chtěli našim investorům upřímně poděkovat. Velmi si tohoto ocenění vážíme.