Velké Bílovice zvýšily kapacitu čističky odpadních vod

04.10.2018  

Jihomoravské Velké Bílovice, největší vinařská obec...

Jihomoravské Velké Bílovice, největší vinařská obec v Česku, mohou v klidu plánovat svůj další rozvoj. Umožňuje to modernizovaná čistička odpadních vod, jejíž kapacita se zvýšila z 8 tisíc na 20 tisíc ekvivalentních obyvatel. Město k intenzifikaci zvolilo unikátní technologii membránových bioreaktorů, zaručujících vynikající kvalitu odtoku.

„Umožní nám to třeba bezproblémově napojit na kanalizaci domy v nově lokalitě Morávky II, kde se vznikající ulice, nesoucí název Nová, pomalu zabydluje. Původní technologie omezovala i rozvoj vinařství zejména v čase sklizně a zpracování pro-duktů. To nyní odpadne, neboť sezónní zvýšení odpadních vod nyní čistička bezproblémově zvládne, což se týká i letní turistiky,“ říká starostka Marie Vlková.

Stavba začala loni v srpnu a slavnostně bude předána 4. října. „Původní dvouletou lhůtu výstavby se nám podařilo zkrátit téměř na polovinu. To nás v době ne-dostatečných stavebních kapacit o to víc těší,“ říká Tomáš Hrabina, ředitel hodonínské oblasti společnosti Swietelsky stavební, která zakázku realizovala. „Membránové moduly, které byly i pro nás technologickou novinkou jsme samozřejmě montovali bez přerušení provozu čističky,“ dodal.

Projekt zahrnoval stavbu nové provozní budovy membránové separace a dmýchány, kalojem a čerpací stanici dešťových vod. Kompletně se vyměnila technologie a provozní jednotky za modernější s vyšším výkonem. Rozsáhlou sanací prošly i původní aktivační nádrže.

Město Velké Bílovice investice vyjde na 70,8 milionů Kč bez DPH. Rozhodující část nákladů pokryje z dotací: 45,1 milionů poskytl Státní fond životního prostředí a 4,1 milionů Jihomoravský kraj. „Vybudovat membránové čištění odpadních vod je finančně náročnější než to konvenční. Má ale řadu předností, a proto jsme za státní i krajskou fi-nanční podporu velmi rádi. Věřím, že to ocení nejen zdejší krásná příroda, ale hlavně všichni velkobílovičtí občané i vinaři, “ říká starostka.

Membránové technologii dala obec přednost před tou konvenční, neboť je vhodnější při nárazových přítocích znečištění a kvalita vyčištěné vody má lepší parametry. Tento systém je navíc provozně energeticky úspornější a nevyžadoval rozšířit plochu původního areálu z 80. let.

Nová technologie nahradila mechanicko – biologickou linku, jejíž kapacita už potřebám města nevyhovovala. Nové řešení kombinuje biologické čištění s membránovou technologií. Separace aktivovaného kalu a vyčištění odpadní vody probíhá pomocí ponořených membránových modulů - bioreaktorů, které zachytí téměř všechny nerozpuštěné látky, mikroorganismy a většinu virů.