Soutěž Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství Pardubického kraje

09.05.2018  

9. května proběhlo slavnostní vyhlášení 

Slavnostní vyhlášení osmého ročníku soutěže Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství Pardubického kraje proběhla ve středu 9. 5. 2018 v Zámku Pardubice.

Soutěž pořádají Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pk pod garancí Ministerstva dopravy ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury, České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, Krajské hospodářské komory Pk, České manažerské asociace a Regionální rozvojové agentury Pk.

Soutěží se v několika kategoriích – nejzdařilejší modernizovaný úsek silnice, nezdařilejší velká oprava úseku silnice, nezdařilejší mostní a umělá stavba, nejzdařilejší dopravně – bezpečnostní stavba.

Naši kolegové z odštěpného závodu DS VÝCHOD, oblast Pardubice získali 1. místo v kategorii velká oprava úseku  a 2. místo v kategorii dopravně-bezpečnostní stavba. Gratulujeme!