Slavnostní otevření stadionu pro výcvik a požární sport

03.05.2018  

Skončila modernizace stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové...

Nové zázemí, šatny i sociální zařízení vyrostlo na stadionu pro výcvik a požární sport, který se nachází mezi ulicemi Botanická, 17. listopadu a Brněnská. Druhá etapa modernizace stadionu hasičů trvala necelý rok.

„Stadion už jednou etapou modernizace prošel a v rámci druhé jsme chtěli vybudovat odpovídající zázemí nejen pro sportovce, ale také rozhodčí. Stavbu si zhotovitel převzal v červnu 2017 a na konci dubna 2018 byly práce dokončeny. Stadion má tak dnes parametry velmi moderního sportoviště, kde se mohou pořádat soutěže republikového i mezinárodního formátu. První soutěží, kterou stadion pokřtíme, bude krajské kolo požárního sportu dobrovolných hasičů 23. června a 28. června se zde bude konat krajská soutěž v požárním sportu profesionálních hasičů,“ řekl ředitel HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. František Mencl.

„Úvodní etapa prací začala už v létě 2015 a trvala rok. Na ní pak navazovaly další, podle priorit a finančních možností investora. Postupně tak vznikl stadion, splňující nejnáročnější kritéria, který je chloubou českého hasičského sportu,“ říká Róbert Běhal, ředitel obchodu závodu Sportovní stavby, Swietelsky stavební, která areál modernizovala.

Druhá etapa vyšla na 17,6 milionů Kč včetně DPH. Investorem byl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Na financování se podílelo také město Hradec Králové částkou 3,5 milionu korun a Královéhradecký kraj částkou 3 miliony korun. Zhotovitelem stavby byla firma Swietelsky stavební s.r.o., projekt navrhla firma Atelier Tsunami, s.r.o. Tato etapa zahrnovala stavbu objektu, a dokončení posledního sportoviště. Prostor pro trénink požárního útoku, kde byl položen „umělý“ povrch Porplastic SB, se dá využít i na míčové sporty jako je volejbal nebo tenis. Položeny byly elektrické rozvody pro budoucí stožáry osvětlení a betonová dlažba na zpevněné plochy okolo celého areálu. Ten byl oplocen a osazen listnatými stromy.