Slavnostní zahájení

04.04.2018  

Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně zahájila třetí část modernizace uzlu Plzeň

V rámci výstavby  přesmyku domažlické trati vybuduje sdružení firem SWIETELSKY Rail CZ a SWIETELSKY stavební během 23 měsíců novou dvoukolejnou železniční trať v oblasti stávající zastávky Plzeň-Skvrňany. Součástí  projektu je vybudování zastávky Plzeň-Skvrňany v nové poloze na přeložce. Dále dojde k výstavbě opěrných a protihlukových zdí, návěstních lávek, trakčního vedení a vybudování sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Postaví se rovněž nová silniční komunikace a ulice Na pile, Na výspě a Domažlická projdou rekonstrukcí. Úpravy se dotknou i Břeňkovy ulice.

„Právě začínající stavba se poněkud odlišuje od předchozích dvou etap. Tentokrát půjde o určitou kombinaci modernizace, rekonstrukce a rozšíření stávající dopravní infrastruktury, a to jak železniční, tak i silniční,“ sdělil náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.