Hlavní stavební práce na domažlické trati začínáme od března

08.02.2018  

V úvodní fázi prací proběhla příprava území v městské části Skvrňany 

Příprava území v městské části Skvrňany se stala úvodní fází prací, kterou skupina Swietelsky v Plzni provedla po převzetí staveniště přesmyku domažlické železniční trati. Práce naplno začnou  1. března, kdy nastane tříměsíční výluka a bude možné pracovat na samotném železničním svršku.

"Zatím jsme pokáceli na 3500 stromů a vymýtili zhruba čtyři hektary nežádoucích křovinatých porostů," říká Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby Západ společnosti SWIETELSKY stavební. Ta spolu se sesterskou firmou Swietelsky Rail CZ tvoří sdružení.

"Pro nás jde zatím o největší zakázku na české železnici. Velkou výhodou je, že díky mateřskému rakouskému koncernu SWIETELSKY, kerý je evropským lídrem železničních staveb, máme vlastní kapacity s vysokou odborností, množstvím zkušeností a špičkové technologie na všechny práce," říká Viliam Perknovský, jednatel Swietelsky Rail CZ.

Práce na trati Plzeň - Domažlice se týkájí úseku od kilometru 111,350 po 113,900 a během let 2018 a 2019 bude trať v oblasti zastávky Skvrňany přeložena do nové trasy, přibude druhá kolej, rekonstruuje se šest mostů. Dojde i na rekonstrukci přilehlé vlečky. Nové bude trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení...

"Hlavní stavební práce na železnici a silnici budou probíhat současně a začnou od března. Jde o velký objem prací, jen na ty zemní případá přes 90 tisíc kubíků výkopů a přes 80 tisíc kubíků náspů. Navíc se budeme pohybovat přímo v intravilánu města. Za nejnáročnější ale pokládám přestavbu vlastního "přesmyku". Zde se v jednom místě, ve  třech výškových úrovních, kříží dvě státní tratě a firemní vlečka. V tomto místě se tedy zrekonstruují tři tratě a tři mosty a to při zachvoání provozu po většinu doby prací," uvedl David Sichrovský, ředitel stavby sdružení Swietelsky.

Ilustrační fotografie