Dálnice D3, úsek Bošilec - Ševětín

24.07.2017  

Pokračují práce na výstavbě nového úseku dálnice D3

Už druhým rokem rychlým tempem pokračuje výstavba dálnice D3 na jihu Čech. V první polovině roku 2019 bude dokončen osmikilometrový úsek z Bošilce do Ševětína se čtyřmi mosty, dvěma nadjezdy a podchodem pro pěší, který staví společnost SWIETELSKY stavební ve sdružení s Metrostavem a Doprastavem s podílem rozdělení prací v poměru 45 – 45 - 10 procent.

Po 18 měsících práce je výsledek již patrný. Dokončeny jsou překládky inženýrských sítí, intenzivně se pracuje na mostních a vodohospodářských objektech, na polovině trasy tohoto úseku jsou položeny štěrkové konstrukční vrstvy a pokládají se asfaltové vrstvy. V létě byl převeden provoz ze silnice I/3 na obslužnou komunikaci II/603 v úseku od Horusic k Dynínu a byla zprovozněna nová křižovatka s částí přeložky komunikace na Dolní Bukovsko. „Tím jsme si uvolnili zbylé čtyři kilometry budoucí trasy a práce tam mohou plynule pokračovat,“ dodává Miloslav Jindra.

Na našem YOU TUBE kanále si můžete prohlédnout video z průběhu výstavby nebo krátkou reportáž z odstřelu v lomu Ševětín.