III/49918 Hrubá Vrbka - průtah

14.08.2017  

V Hrubé Vrbce se opraví silniční průtah včetně tří mostů

Hned tři mosty přes potoky Kuželovský, Malanský a Zábařinčový projdou kompletní rekonstrukcí při úpravě silničního průtahu v obci Hrubá Vrbka na Hodonínsku. Práce, trvající 12 měsíců, společnost SWIETELSKY stavební zahájila během srpna. Investor, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, za ně zaplatí 31,7 milionů Kč bez DPH. Významný podíl z této částky bude hrazen ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

„Stavba se v katastru obce týká úseků tří silnic třetí třídy číslo 49912, 49918 a 49919, které projdou rekonstrukcí v celkové délce zhruba tři a půl kilometru. Na poměrně malém území se tedy dotkne více komunikací, které bude třeba na čas zcela uzavřít,“ říká Tomáš Hrabina, oblastní ředitel firmy SWIETELSKY stavební, jejíž závod Dopravní stavby MORAVA zakázku ve výběrovém řízení získal a realizuje.

Jednotlivé úseky, které jsou dnes v havarijním stavu, se rozšíří a dostanou nový povrch. Tím se sníží i hluk vznikající dopravou. Práce zahrnují také částečnou výměnu a zesílení konstrukčních vrstev vozovky, pokládku nových obrubníků a úpravy odvodnění a příkopů. Vzniknou také nové parkovací „zálivy“ pro podélná stání souběžně s komunikací. „Současný stav dnešním požadavkům silniční dopravy už nevyhovuje. Nové úpravy zvýší v obci plynulost dopravy a tedy i bezpečnost,“ dodal Tomáš Hrabina.

Během stavby bude docházet k úplným dopravním uzavírkám jednotlivých úseků a zřízení provizorních objížděk. Dočasně se změní i umístění autobusových zastávek.