Rekonstrukce silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm

26.06.2017  

Vytížený dopravní tah se dočkal rekonstrukce a rozšíření.

Předmětem stavebních úprav byla stávající silnice v intravilánu, po které je vedena silnice I/35, včetně úpravy křižovatky se silnicí III/4867. Dvoupruhová silnice byla rozšířena na čtyřpruhovou, směrově nedělenou silnici v délce 1 356 metrů s přídavnými pruhy pro levé odbočení, kategorie MS 15,5/50. Na tuto hlavní komunikaci se pokládala speciální obrusná vrstva ACO11S CRmB (asfalt modifikovaný pryžovým granulátem).

Dále byly vybudovány nové autobusové zastávky, příjezd k čerpací stanici, došlo k úpravám vjezdů ke dvěma supermarketům a k realizaci sjezdů pro plánovanou výstavbu dalšího obchodního centra. Nově byl vybudován sjezd na ulici Meziříčskou a stavebními úpravami prošly nástupní a výstupní stanoviště na nádraží ČSAD. Důležitou součástí rekonstrukce byla úprava všech ramen hlavní světelné křižovatky U Janíků. Stavební práce dále zahrnovaly přeložky všech inženýrských sítí a zbudování sedmi světelných signalizací, veřejného osvětlení a silniční kanalizace.

Rekonstrukce získala Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2016 Zlínského kraje.

Video ze stavby si můžete prohlédnout zde na našem YOU TUBE kanále.