ZKUŠEBNA

ZKUŠEBNÍ A INSPEKČNÍ ORGÁN JAKO SPOLEHLIVÝ PARTNER V OTÁZKÁCH STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ A EKOLOGICKÉ ÚNOSNOSTI

Současná zkušebna vznikla z bývalé centrální laboratoře Swietelsky Bauges.m.b.H., od r. 1972 změněné na autorizovaný státní zkušební ústav. Zatímco v kompetenci původní centrální laboratoře bylo především zajišťování kvality stavebních hmot a stavenišť, vykonává dnešní zkušebna navíc rozsáhlou poradenskou činnost.

Někdejší státní autorizace byla roku 1998 nahrazena státní akreditací. Akreditační požadavky zpracovávají na základě přibližně 175 zkušebních metod odborné útvary akreditované zkušebny (něm. zkratka AP) a akreditovaného inspekčního orgánu (něm. zkratka AI). Samostatná a nezávislá zkušebna provádí zkoušky a kontroly v následujících oborech: asfalt/bitumen, zemní konstrukce/budování skládek, monitorování životního prostředí, interní kontroly v rámci řízení výroby týkající se zrnitosti kameniva a asfaltových směsí a rovněž poradenství a školení v oblasti pokládání asfaltu.

ASPHALT/BITUMEN

Dlouholeté zkušenosti a účast ve výborech pro normalizaci nám umožňují udržovat naše znalosti vždy na aktuální úrovni, takže vám můžeme předávat užitečné know-how

K SPEKTRU NAČÍ ČINNOSTI PATŘÍ:

 • Zkoušky směsí
 • Zkoušky litého asfaltu
 • Zkoušky litého asfaltu pro pozemní stavby (mazaniny)
 • Test vyjíždění kolejí
 • Odběr vrtných jader do Ø 30 cm
 • Soudržnost vrstev
 • Zkoušky bitumenu
 • aj.

ZEMNÍ KONSTRUKCE/BUDOVÁNÍ SKLÁDEK

Zkoušky v této oblasti provádí zkušebna od samého počátku své existence. Díky složení našeho týmu jsme schopni rychle reagovat na požadavky na kontrolu stavenišť, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům.

 

K spektru načí činnosti patří

 • Zkoušky kameniva používaného do asfaltu a betonu, nestmelených nosných vrstev
  • Zrnitostní složení
  • Stanovení hodnoty ohladitelnosti (PSV)
  • Stanovení odolnosti vůči drcení (hodnota LA)
  • Mrazuvzdornost
  • Objemová hmotnost
 • Zkoušky zatěžovací deskou statické i dynamické
 • Nedestruktivní zkouška hustoty půdy
 • Vodopropustnost půdních vzorků
 • aj.

MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Abychom mohli plnit aktuální požadavky, založili jsme v 90. letech oddělení pro monitorování životního prostředí. Náš tým je pověstný rychlým prováděním prací a poskytováním kompetentního poradenství.

K spektru načí činnosti patří

 • Základní charakteristiky odpadů podle nařízení o skládkách
 • Rozbory recyklovaných materiálů (ALSAG, nařízení o recyklaci stavebních hmot)
 • Rozbory výkopku z hlediska možnosti zhodnocení (BAWP 2006 – Spolkový plán hospodaření s odpady)
 • Zkoušky a rozbory vzorků vody
 • Rozbory solí poškozujících stavby
 • aj.

ŘÍZENÍ VÝROBY

Vlastní kontroly řízení výroby týkající se zrnitosti kameniva, asfaltových směsí a recyklovaných stavebních hmot.

Zkušebně Swietelsky přísluší v rámci kontroly řízení výroby sledování 17 obaloven, 8 výroben štěrku, resp. štěrkodrti, 6 stacionárních zařízení na výrobu recyklovaných stavebních hmot a našich filiálek v Rakousku zajišťujících mobilní úpravu recyklovaných stavebních hmot. Poskytujeme přitom podporu nejen při provádění prvních zkoušek a zpracování prohlášení o vlastnostech, ale pomáháme i při péči o systém managementu kvality.

PORADENSTVÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ ASFALTU

Poskytneme vám kvalifikované poradenství při výběru, resp. optimalizaci (druh a počet) strojů pro pokládání a hutnění za nejrůznějších podmínek staveniště, abyste vždy dosáhli optimální kvality, a budeme při vás stát v průběhu realizace.

Potřebujete pracovat se speciálními asfalty, např. pro kompostovací zařízení, těsnicí vrstvy, sportoviště?

I u těchto projektů vám můžeme díky našim dlouholetým zkušenostem z práce s asfaltem poskytnout účinnou podporu.

Prohlášení o vlastnostech

Zde místě najdete prohlášení o vlastnostech zkušebny SWIETELSKY.