Železniční stavby

SWIETELSKY přináší mobilitu na kolejích

Všechno jezdí po kolejích: 70 let zkušeností v železniční výstavbě řadí koncern SWIETELSKY mezi vedoucí evropské firmy v tomto oboru. S našimi moderními stroji, pod vedením vysoce odborného personálu, se prosazujeme po celém světe.

Naše Silné Stránky V Oboru Železničních Staveb

 • Nejmodernější strojový park s více než 200 stroji pro novou výstavbu i údržbu kolejišť
 • Odborní pracovníci a výkonné velké stroje s nejmodernějším řízením zaručují vysokou účinnost, rychlost a přesnost
 • Opravy a údržba strojů pro stavbu kolejí dle požadavků drážních správ, speciální výroby a přestavby se provádějí v našem moderním technickém středisku

Rozsah Činností

 • zřizování a přestavba výhybek
 • nová výstavba a přestavba kolejí
 • nová výstavba a přestavba kolejí
 • podbíjení kolejí a výhybek při údržbě i na nových staveništích
 • sanace podkladu
 • údržba kolejí a výhybek
 • vlečky
 • projektování kolejišť
 • metro a městské dráhy
 • tramvajové tratě
 • systémy pevných jízdních drah
 • zvuková izolace a ochrana vůči otřesům
 • inženýrské stavby a zemní práce spojené s kolejemi
 • kabelové žlaby a pokládání kabelů do země
 • logistika dílen a servisů
 • kompletní logistické výkony a služby
 • broušení nových kolejnic
 • broušení k údržbě kolejnic
 • opalovací svařování natupo

Roční výkony

 • více než 120 km sanací železničního spodku
 • 160 km novostaveb a rekonstrukcí kolejí
 • podbití více než 1000 kusů výhybek a 1100 km kolejí
 • 270 nových a zrekonstruovaných výhybek

Video O Železničních Stavbách

Výstavba A Rekonstrukce Kolejí

VÝSTAVBA NOVÝCH KOLEJÍ

Hromadný přesun trvale narůstajícího dopravního provozu ze silnic na koleje vyžaduje výstavbu evropských hlavních tras. Firma SWIETELSKY je pro tento účel se svým rozsáhlým a nejmodernějším strojovým parkem výborně vybavená. Za jednu pracovní směnu dokáže zhotovit až 2 000 bm kolejí.

Rekonstrukce kolejí

Nejen výstavba nových kolejí stojí v popředí: stále vyšší požadavky na kolejové dráhy, jakými jsou například osový tlak nebo rychlost, stejně jako postupné stárnutí stávajících kolejí vyžaduje jejich rekonstrukci. Ta se netýká jen hlavních vytížených tratí, ale i tratí vedlejších a soukromých.

Sanace Železničního Spodku Bez Snášení Kolejového Roštu

Železniční spodek a podklad jsou nezbytně nutnými předpoklady pro trvanlivost kolejiště, k nimž patří ještě mrazuvzdornost a dostatečná nosnost. Provoz a stárnutí vedou časem k plastické deformaci podkladu a tím k nerovnostem ve štěrkovém loži.

Dlouhodobou polohovou stabilitu celého železničního svršku je možné zajistit jen výměnou železničního spodku. Systém sanace železničního spodku bez snášení kolejového roštu, používaný společností SWIETELSKY, má pro zákazníky následující výhody:

 • velká úspora materiálu díky recyklaci štěrku
 • žádné přepravy materiálu po silnici
 • vysoký výkon
 • rychlejší dostupnost tras díky kratším výlukám

Tramvajové Tratě

Vlivem stále rostoucího dopravního provozu ve velkých městech získává na významu výstavba tramvajovích tratí. SWIETELSKY je ideálním partnerem pro všechny kolejnicové profily, jako například žlábkové nebo Vignolovy kolejnice.

Podzemní Dráha

Možnosti vytyčení nových tras ve vnitřních částech měst jsou velmi omezené. Z tohoto důvodu jsou nové velkokapacitní dopravní trasy budovány převážně pod zemí. Společnost SWIETELSKY dokáže díky svým znalostem a zkušenostem nejen vyhloubit tunel, ale samozřejmě také vybudovat samotné těleso kolejiště v souladu se speciálními požadavky na provoz metra.

Pevná Jízdní Dráha

Jako alternativu železničního svršku se štěrkovým ložem nabízí SWIETELSKY různé systémy pevné jízdní dráhy, které mohou být použity například pro vysokorychlostní tratě, metra nebo tramvaje.

 

Nejpodstatnějším rozdílem je náhrada štěrku jinými vhodnými materiály, jako je beton nebo asfalt.

Speciální Zařízení

Firma SWIETELSKY se svým bohatým výběrem speciálních zařízení nabízí všem drážním správám hospodárná řešení pro různé rozchody kolejí.

Zkušenosti a tvůrčí schopnosti se zúročí v podobě četných, zčásti patentovaných vlastních vývojových řešení. V našem technickém středisku pro stroje specialisté pečují o vlastní zařízení, stroje a hnací vozidla. Patří sem:

 • údržba dle požadavků drážních správ
 • vlastní vývoj až do okamžiku vhodného pro patentování
 • vlastní výroba a přestavba strojů pro stavbu kolejí

Stroj na sanaci štěrkového lože - AM 800-R

Stroj na expresní povolování a utahování upevňovadel

Čistička kolejového lože - RM 80-92

Stroj na obnovu železničního svršku - SUZ 500

Stroj na sanaci štěrkového lože - PM200-1

Stroj na sanaci štěrkového lože - PM 200-2R

Železniční jeřáb pro koleje, výhybky a práce na mostech - KRC 1200

Stroj na obnovu železničního svršku - SUZ 350

Portálový jeřáb - PK 1-20 ES

Stroj na sanaci štěrkového lože - PM 200-2R

Mutltitasker - PM 1000

Stroj na sanaci štěrkového lože - VM 150 Jumbo

MFS vagony

Stroj na obnovu železničního svršku - SMD 80

Železniční jeřáb pro koleje, výhybky a práce na mostech - Kirow KRC GS 100.06 T

Kolejová podbíječka - 09-4x "Stopfexpress"

Stroj na obnovu železničního svršku - výměnu kolejového roštu - recyklaci štěrku - RU 800-S

Železniční jeřáb pro koleje, výhybky a práce na mostech

Univerzální podbíječka pro kolej a výhybky - Unimat 09-32/4S Dynamic

Železniční Doprava

Již v roce 2005 firma SWIETELSKY založila společnost RTS Rail Transport Service GmbH.

Díky tomu je společnost SWIETELSKY schopná optimalizovat transporty železničních strojů na staveniště, stejně jako stále potřebnější logistiku na samotných stavbách, a tyto služby pak svým zákazníkům výhodně nabízet.

Více informací najdete na stránkách společnosti
RTS Rail Transport Service GmbH.