Stavby
V Horách

Swietelsky Jde Vždy Do Hloubky

Každá přeprava materiálů představuje z organizačního hlediska mistrovský výkon. Vítr, počasí a terén vyžadují od lidí i strojů, aby ze sebe vydali vše. Logistika má nejvyšší důležitost. Tyto požadavky mohou splnit pouze odborníci se speciálním tréninkem a s příslušným vybavením.


Poskytujeme Následující Výkony A Služby:

 • Pozemní stavitelství
 • Horské chaty
 • Hrazení proti lavinám
 • Zařízení pro odstřely lavin
 • Galerie proti lavinám
 • Zabezpečení svahů
 • Lanovky a vleky
 • Zasněžovací zařízení
 • Stavba potrubí a vedení
 • Energie
 • Trhací práce

Firma HTB Baugesellschaft m.b.H., - zkráceně HTB - dceřiná firma firmy Swietelsky - aktivně působí v celé oblasti výkonů a služeb "stavby v horách" a dále také v oboru speciálních inženýrských staveb. Více informací o HTB.

Pozemní Stavitelství

Pozemní stavitelství ve své rozmanitosti vyžaduje dobře vzdělané a vyškolené spolupracovnice a spolupracovníky. Nezáleží na tom, zda se jedná o práce na stavebním fondu (přestavby, sanace, přístavby, atd.) nebo novostavby, práce menšího rozsahu nebo velké projekty pozemních staveb - rádi převezmeme a zrealizujeme ve vzájemné dohodě s investorem každý úkol.

Projekt Wildspitzbahn

Horské Chaty

Pozemní stavitelství ve své extrémní formě: výzva podmíněná exponovanými polohami, počasím a logistikou dopravy. Náš zkušený tým může splnit i tyto požadavky.

Hrazení Proti Lavinám

Hrazení proti lavinám nabývají na vzrůstající důležitosti v důsledku změněných klimatických poměrů a rozmarů počasí. Pouze speciálně vyškolený odborný personál může zvládnout tyto úkoly v nejobtížnějším vysokohorském terénu.

Zařízení K Odstřelům Lavin

Zařízení pro odstřely lavin slouží k jejich preventivnímu uvolnění pomocí tlakových vln. Nezáleží na tom, zda se jedná o věže k odstřelu lavin nebo zařízení s výbušným plynem nebo jiné systémy, s námi máte na pomoc zkušeného partnera.

Galerie Proti Lavinám

Bezpečnost a spolehlivost dopravních komunikací hraje v horských oblastech velkou roli. Speciální stavební metody kladou nejvyšší požadavky na bednění, zařízení a zkušený personál.

Zabezpečení Svahů

Naše aktivní spolupracovnice a spolupracovníci realizují prvky všeho druhu na zabezpečení svahů a úbočí a spolupodílejí se na jejich vývoji.

Způsob zabezpečení svahů a úbočí „zezadu ukotvenou dřevěnou opěrnou stěnou“, který jsme vyvinuli a který je dnes chráněn patentem, byl již s úspěchem použit k mimořádně obtížným případům stabilizace svahů a k náročným příčným křížením svahů ve strmém terénu.

Kotvení a zajišťování svahů

Kotvení a zajišťování svahů

Zabezpečení svahů

Zajištění skalního masivu

Zajištění skalního masivu

Zařízení Lanovek, Sjezdovek A Zasněžovací Zařízení

Horská Stanice

Lanovky a vleky jsou důležitým prvkem v ekonomické oblasti cizineckého cestovního ruchu.

Horská Stanice Lanovky

Pro tyto úkoly náročné a obtížné z hlediska výškové polohy, terénu, logistiky a povětrnostních vlivů, jsme zkušeným partnerem pro mnoho provozovatelů lanovek.

ZAŘÍZENÍ LANOVEK, SJEZDOVEK A ZASNĚŽOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Dostatek sněhu je pro lyžařské oblasti důležitým tématem. Ať již se jedná o akumulační nádrže, rozvody technického zasněžování nebo čerpací stanice - jsme kompetentním partnerem ve všech otázkách.

Stavba Potrubí A Vedení

Čistá voda má vysokou hodnotu. Výstavba vodovodního a kanalizačního potrubí představuje zejména v obtížných půdních a terénních podmínkách velkou výzvu, kterou může zvládnout jen zkušený tým.

Energie

Výstavba vodních elektráren je v popředí zájmu investorů z veřejného i soukromého sektoru. Do spektra výkonů a služeb našich odborných pracovníků náleží i výstavba zařízení k jímání vody, tlakových potrubí, gravitačních i tlakových štol i budov elektráren.

Trhací Práce

Trhání je hospodárná technologie k uvolnění pevných hornin. Výkonná vrtací zařízení a speciálně vyškolený personál zaručují odbornou realizaci trhacích prací při výlomech, vytváření koryt ve skalách a při výstavbě tunelů a dutých prostor.