Stavby Mostů

Vytváříme Spojení

Dobře fungující dopravní síť – ať již železniční nebo silniční - vyžaduje jako vhodné řešení stále častěji mosty. Na významu nabývá i údržba a oprava mostních konstrukcí. Firma SWIETELSKY má více než 30 let zkušeností s výstavbou nových i sanací stávajících mostů všech velikostí. Speciálními oblastmi jsou vysouvání mostních konstrukcí především při výstavbě železničních mostů, zdvihání mostů a nákladné sanace mostů.

Výstavba Nových Mostů

„Vytvářet mosty“ má pro nás velký význam z mnoha hledisek. Mosty umožňují všem spolehlivé a bezpečné dosažení protilehlých břehů a svahů nebo třeba křížení jiných dopravních tras.

Stavíme proto četné nové mosty přes řeky, příkopy a cesty a naše pracovnice a pracovníci k tomu využívají své znalosti nejrůznějších metod a technických prostředků.

Opravy Mostů

Neustále se zvyšující dopravní ruch a s ním spojené zatížení i požadavky v souladu s normami EU vyžadují stále větší rozsah oprav a modernizací mostů. Naše pobočky pro mostní stavby a dceřiné firmy mají k dispozici vyškolené pracovníky, kteří na těchto úkolech pracují nepřetržitě rok za rokem.

Vysouvání Mostů

Systém vysouvání mostu, kdy se most zhotovuje bezprostředně vedle místa svého určení a do konečné polohy se vysouvá během krátkých výluk běžné dopravy, umožňuje téměř úplné zachování dopravního provozu bez přerušení.

Pro tuto metodu používanou převážně při stavbě železnic a dálnic můžeme nabídnout dlouholeté zkušenosti našich spolupracovnic a spolupracovníků.

Zdvihání Mostů

Příliš nízké průjezdní výšky nebo výměna opěrných uložení mostů vyžaduje nadzdvižení celých mostních konstrukcí až do 3000 kN na jeden zdvihací bod v rozsahu od několika málo milimetrů až do jednoho metru a víc.

Různé zakázky tohoto typu jsme vždy zvládli mimořádně dobře.

Obloukové Mosty, Mosty Z Předpjatého Betonu A Spřažené Mosty

Obloukové Mosty

Stavba obloukového mostu představuje vždy zvláštní výzvu, protože nosný oblouk obvykle musí překlenout hluboké nepřístupné příkopy. Máme však v našich řadách řídící i operativní pracovníky s bohatými zkušenostmi, kteří jsou plně schopni takové úkoly řešit.

Mosty Z Předpjatého Betonu

Mosty z předpjatého betonu představují osvědčené konstrukce s předpínacími kabely z vysoce kvalitní oceli. Tyto kabely mohou být uloženy uvnitř průřezu, ale i volně mimo průřez konstrukce, zpravidla ve větším rozpětí. Do vytvrzené betonové konstrukce se vnese pomocí kabelů napětí v tlaku, které působí proti pozdějšímu zatížení vyvolanému vlastní hmotností a dopravní zátěží. Výsledkem je pak štíhlá konstrukce celého mostu.

Spřažené Mosty

Nosné konstrukce spřažených mostů jsou vytvořeny z oceli a betonové desky vozovky. Společné použití těchto stavebních materiálů umožňuje zhotovit konstrukci lehčí z hlediska vlastní hmotnosti a rovněž rychlejší výstavbu objektu.

Zvláštní Postupy

Velmi rozmanité zvláštní postupy se používají u kratších mostů. Tak např. nosná konstrukce z válcovaných nosníků v betonu v železničním stavitelství, nespřažená desková mostovka z přímo pojízdného velmi kvalitního betonu na ocelové konstrukci, přímo pojízdné ocelové mosty v železničním stavitelství, mosty zhotovované z prefabrikátů. Naši pracovníci již úspěšně realizovali tyto a další různé možnosti.