Speciální Stavby

Swietelsky Jde Vždy Do Hloubky

V tomto segmentu koncern aktivně a operativně působí již déle než 30 let. Od staveb v podzemí, např. hlubinné zakládání, zajištění základových jam a svahů až po stavby ve vysokohorském terénu v trvale zmrzlé půdě, např. lanovky a vleky, hrazení a galerie proti lavinám – tam všude je firma SWIETELSKY Vaším partnerem.


Naše Silné Stránky V Oboru Speciálních Inženýrských Staveb Jsou:

 • Dosažitelnost kdykoli během 24 hodin, která je velmi důležitá zejména v případě výskytu přírodních katastrof - např. zřícené skály, sesuvy svahů, přívaly vody, bahna a kamení do údolí, atd. - kdy je rozhodující rychlá reakce.
 • Spolupráce s ostatními odděleními našeho koncernu překračující rámec odborných divizí (např.: stavba železnic a betonové stavby).
 • Nejmodernější strojový park s možností individuálního přizpůsobení kvalitativním nárokům našich zákazníků.
 • Speciální řešení, vlastní patenty, rychlá odezva na jakýkoli požadavek s realizací ve stanoveném termínu.

Oblast Činností:

 • Projektování, popř. plánování
 • Zajišťování základových jam
 • Zabezpečení svahů
 • Kotvení a zajišťování skal
 • Extenzometr, inklinometr
 • Ochrana proti lavinám a padajícímu kamení
 • Trhací práce - výlomy
 • Výstavba rubaných prostorů - výstavba štol
 • Stavby ve vysokohorském terénu
 • Hlubinné zakládání
 • Sanace betonu a zdiva

Dalšími oblastmi činnosti v oboru speciálních inženýrských staveb jsou:

 • Stříkaný beton vč. hřebíkování
 • Projektování, návrhy řešení
 • Práce s extenzometrem, inklinometrem
 • Výplň dutin cementovou suspenzí
 • Injektáže
 • Kotvení
 • Galerie proti lavinám, zabezpečení proti padajícímu kameníg
 • Hlubinné zakládání
 • Injektované vrtané kotvy
 • Zkoušky vhodnosti a způsobilosti, přejímací zkoušky
 • Zabezpečení skalních hornin, přesahů, trhací práce
 • Sanace betonu, spárování zdiva
 • Vysokohorské stavby, základy výtahů
 • Práce v podzemí, sanace tunelů

Inovační Systém Swienet

V roce 2010 byl patentován inovační systém SWIENET pro dočasné i trvalé zajištění základových jam a svahů. Systém tvoří pozinkované ocelové pletivo celoplošně podložené rohoží na ochranu proti erozi. Vlastní systém kotvení a převázání se dá přizpůsobit jakémukoli profilu svahu.

Výhody systému SWIENET ve srovnání s konvenčními systémy jako je stříkaný beton:

 • Podstatně kratší doba výstavby
 • Menší potřeba místa na staveništi
 • Šetrnější přístup k životnímu prostředí v důsledku menších emisí (žádný vznikající prach a omezené nasazení velkých zařízení)
 • Menší hluk (žádná pneumatická zařízení)
 • Žádné plýtvání v důsledku zpětného odrazu nebo prořezu
 • Žádná zvýšená spotřeba v důsledku geologický podmíněných výrubů nebo chyb profilování
 • Žádné zpětné vzdutí vody ze svahů
 • Snadná oprava v případě poškození (většinou není potřeba nasazení velkých strojů)
 • Snadná rekultivace, protože povrchová plocha je propustná pro vodu a dá se snadno osázet zelení

Podzemní Stěna A Kotvení

Podzemní Stěna

K obestavění stavebních jam, ke zhotovení dopravních stavebních objektů a základových prvků se tento způsob hlubinného zakládání používá převážně v oblastech vnitřního města.

Ať již otevřený způsob nebo ražení pod ochranou předem zřízeného stropu - bez technologie podzemních stěn není výstavba s úsporou místa a bez deformací možná ani v místech výskytu podzemních vod.

Kotvení

V oblasti kotvení nabízíme široké spektrum výkonů a služeb s následujícím členěním:

 • Injektované vrtané kotvy pro dočasná nebo trvalá opatření, např. k zabezpečení základových jam
 • Svorníkové kotevní trámy
 • Kotvy z plastu vyztuženého skelnými vlákny pro dočasná opatření v městských oblastech se zatížením až do 300 kN
 • Lanové kotvy s užitečným zatížením až do 3 000 kN
 • Tyčové kotvy do průměru 63,5 mm se zatížením do 1 000 kN
 • Dále veškeré zkoušky jako přejímací, zkoušky způsobilosti a vhodnosti, také činnosti při dozoru

Vrtané A Vrtané Nastavované Piloty

Vrtané Piloty

Tato oblast zahrnuje jak hlubinné zakládání tak volně stojící nebo převrtávané pilotové stěny. Svedením vznikajících sil do stabilních vrstev půdy tak lze budovat stavby i na pozemcích s nepříliš dobrými půdními charakteristikami, aniž by později došlo k jejich sedání.

Vrtané Nastavované Piloty

Při špatných půdních podmínkách je často nutné u hlubinného zakládání použít vrtané nastavované piloty / malé vrtané piloty / mikropiloty. Tyto piloty přenášející zatížení až do 1 000 kN mohou být používány jako ekonomicky výhodná varianta k zakládání na monolitických vrtaných pilotách, které vyžaduje mimořádně náročné strojní vybavení.

Zabezpečení Svahů

Pojem zabezpečení svahů a úbočí nelze vykládat jednoznačně. Vzhledem ke sklonu a vlastnostem vrstev půdy ležících pod přirozeným terénem nelze často stabilitu prokázat výpočtem. I ten nejmenší umělý (stavba ve nebo na svahu) nebo přírodní (vlivy povětrnosti) zásah do tohoto systému způsobí selhání stavu labilní rovnováhy s nedozírnými následky.

Firma Swietelsky Nabízí Následující Opatření K Zabezpečení Resp. K Nápravě:

 • Práce při odklízení, odlehčení
 • Zasíťování skal drátěnou mříží popř. mříží s vysokými výkonovými parametry
 • Pevné a elastické bariéry (pažení na ochranu proti padajícímu kamení)
 • Ochranná tělesa (beton, stříkaný beton, prefabrikované díly a vrtané piloty, atd.) zhotovovaná "shora směrem dolů" a ukotvení do spodních únosných vrstev půdy pomocí předepjatých trvalých kotev

Vrty

Vrtání jako souhrnný pojem je ve speciálním inženýrském stavitelství nezbytnou nutností, aby se vyhovělo nejrůznějším požadavkům tohoto odvětví, jako např.:

 

 • Průzkumné vrty s průběžným odebíráním jádra a nerušeným odběrem zkušebních vzorků, včetně pažení vrtu nebo bez něj
 • Vrty prováděné vrtacími kladivy pro kotvy, injektáže a instalace měřicích zařízení
 • Rotační a nárazové vrtání pro vrtané piloty
 • Horizontální vrty pro stavbu potrubí a vedení
 • Jádrové vrty v betonu a asfaltu pro odběr vzorků

Stříkaný Beton

Stříkaný beton je velmi dobře vhodný pro dočasné zabezpečení povrchových ploch svahů a stavebních jam ve fázi výstavby, ale také pro zhotovování betonových dílů, opěrných těles atd. a v situacích, kdy by bednění bylo neekonomické. Naše výkony a služby v souvislosti se stříkaným betonem zahrnují následující oblasti:

 • Hřebíková stěna ze stříkaného betonu, kdy se hřebíkování obvykle provádí injektovanou vrtanou kotvou a s užitečnými zatíženími až 400 kN
 • Oprava betonu
 • Zajištění ražby štoly při hlubinné těžbě