Silniční Stavby /
Zpevněné Plochy

Váš Ideální Průvodce Na Cestách

Desetiletí zkušeností v Rakousku a Německu tvoří základ k tomu, že se koncern SWIETELSKY dnes řadí mezi vedoucí firmy silničního stavitelství ve střední a východní Evropě, především v Čechách a Maďarsku. Síť obaloven asfaltových směsí a spolehlivé zásobování surovinami jsou předpokladem pro efektivní a ekonomicky výhodný způsob výstavby. Výstavba a údržba dopravních ploch všeho druhu je již více než 70 let jednou z klíčových oblastí koncernu SWIETELSKY. Žádný úkol pro nás není příliš malý a žádný není ani příliš velký nebo obtížný.

SWIETELSKY patří mezi vedoucí firmy, provádějící asfaltérské práce a má "tisíce kilometrů zkušeností" s výstavbou:

 • Silnic
 • Dálnic
 • Letištních ploch
 • Lesních a zásobovacích cest
 • Venkovních zařízení - parkových úprav
 • Veřejných a městských ploch
 • Průmyslových podlah
 • Skladovacích ploch
 • ale také například curlingových drah

SWIETELSKY může zrealizovat stavební projekt jakékoliv velikosti díky:

 • zkušeným zaměstnancům
 • modernímu a výkonnému strojnímu parku

Technické zajištění kvality zkušebnou a orgánem dozoru zaručuje vysokou kvalitu krycí vrstvy.

Tradičním oborem SWIETELSKY jsou rekonstrukce historických dlážděných náměstí a pěších zón ve městech.

Silnice

Silnice spojují lidi, země, města a hospodářská centra. Dobrá spojení patří k základům naší společnosti. Stavba silnic je na samém vrcholu spektra výkonů a služeb firmy SWIETELSKY již déle než 70 let. Zasadili jsme se o vývoj v této oblasti – od stavby silnic až po jejich údržbu, která je stále důležitější. Naši odborníci mají know-how, materiál i zařízení potřebné pro jakýkoli úkol.

Dálnice

V Evropské unii jsou dopravní cesty nejvyšší kategorie, jako jsou dálnice, rychlostní silnice a jejich přivaděče nezbytnou podmínkou rozvoje infrastruktury.

Firma SWIETELSKY je díky svým zdrojům, kompetentním spolupracovníkům, zařízením a technologiím zákazníkům k dispozici jako partner (Privat Public Partnership = partnerství veřejného a soukromého sektoru) i jako dodavatel stavebních prací.

Lesní Cesty

K našim úkolům patří rovněž údržba prováděná výměnou vrstvy na ochranu proti mrazu nebo hloubkovým vyfrézováním s přídavkem vhodného kameniva a položením nového krytu vozovky.

Realizace Parků, Náměstí A Ploch

Paleta činností v této oblasti sahá od okrasných parků a zákoutí, přes venkovní úpravy kolem historických budov provedené podle návrhu zahradního architekta, národní a mezinárodní zahradnické výstavy až po přírodní parky.

Potřebné jsou také práce pro infrastrukturu, jako například:

 • přiváděcí, zásobovací a odváděcí potrubí a vedení
 • okružní cesty dlážděné přírodním kamenem, s barevným speciálním asfaltem a zpevněným povrchem
 • úprava ploch pro zařízení pro volný čas, pobytové zóny, gastronomii atd.
 • přípravné práce pro zahradníky a floristy

Naši pracovníci umí díky svým bohatým zkušenostem zdůraznit i důležité akcenty při úpravách pěších zón ve městech i mimo ně.

Díky dláždění získávají náměstí a další plochy reprezentativní vzhled nejen v historických jádrech měst.

Speciální Obklady A Podlahy

Podlaha musí vyhovovat mnoha požadavkům – v závislosti na způsobu užívání musí být bezprašná, antistatická, trvanlivá, musí být odolná vůči kyselinám, snadno udržovatelná, musí snášet vysoké namáhání, musí být voděodolná, nesmí být kluzká, musí být odolná vůči opotřebení, ale zároveň musí být i příjemná a útulná; případně musí splňovat více těchto požadavků současně, a navíc musí snášet vysoké zatížení. Ať již kladete na podlahu jakékoli požadavky, profesionálové z firmy SWIETELSKY mají dostatek odborných znalostí, aby Vám poradili. Jsou dokonalí v technických záležitostech a spolehliví při vlastní realizaci.

 

Litý Asfalt

Ideální jako potěr, krycí vrstva a jako ochranná vrstva. Rychlá pokládka, krátká doba vytvrzení a malá tloušťka pokládky. Vhodný pro:

 • průmyslové stavby
 • obytné stavby
 • skladovací a výrobní haly
 • garáže
 • odvodňovací koryta
 • dílny
 • chodníky
 • čerpadla

Monolitické Betonové Podlahy

Struktura podlahy s jednou vrstvou je vhodná zejména pro vyšší zatížení. Ideální pro následující oblasti použití:

 • garáže
 • skladovací a výrobní haly
 • vysokoregálové sklady
 • čerpací stanice
 • venkovní plochy

Studené Asfaltocementové Potěry Jako Plastophalt

Potěry jsou tenkovrstvé, mají dobrou odolnost pro specifická zatížení v každodenním provozu. Navíc má podlaha trvalou plasticitu pro dlouhodobé využívání.

Používají se pro:

 • skladovací a výrobní haly
 • dílny

Potěry Z Tvrdých Látek Pojených Cementem

Potěry z tvrdých látek s cementem jako pojivem jsou tenkovrstvé, mají vysokou pevnost, stálost a velkou odolnost vůči oděru. Používají se pro:

 • garáže
 • skladovací a výrobní haly
 • vysokoregálové sklady
 • čerpací stanice

Tenkovrstvá Cementová Stěrka

Tenkovrstvá cementová stěrka modifikovaná plastem, díky vysoké flexibilitě ideálně vhodná pro

 • garáže
 • skladovací a výrobní haly
 • vysokoregálové sklady
 • čerpací stanice

Izolace

Jsou trvale elastické, odolné vůči roztržení, s homogenním překlenutím prasklin, odolné vůči ultrafialovému záření a chemikáliím. Navíc mají vysoký stupeň propustnosti pro vodní páru. Oblastmi použití jsou:

 • izolace mostů
 • Parkdecizolace podlaží v patrových garážíchkabdichtungen
 • tekutá hydroizolace

Povrchové Vrstvy Na Podlahy

Mají následující vlastnosti:

 • přizpůsobení individuálním požadovaným kritériím, jako je např. odolnost vůči střídání teplot nebo vůči chemikáliím
 • těsnost, vysoká odolnost vůči oděru a úplná bezprašnost

Povrchové vrstvy na podlahy se používají pro:

 

 • podniky na zpracování potravin (např. zpracování masa, průmyslová výroba nápojů atd.)
 • dílny
 • skladovací a výrobní haly
 • oblast elektroniky s antistatickými požadavky
 • vlhké prostory, i v neklouzavém provedení
 • architektonicky a opticky náročná provedení prodejních ploch
 • parkovací domy
 • požadavky dle zákona o vodním hospodářství