Pozemní Stavby

Swietelsky Vytváří Pevné Základy Pro Více Prostoru

Spektrum výkonů a služeb v pozemním stavitelství je velmi rozsáhlé - počínaje malými přestavbami, opravami a renovacemi fasád až po velké průmyslové stavby a velké kancelářské budovy.

Novostavby A Rekonstrukce

Program novostaveb firmy SWIETELSKY zahrnuje objednavatele z veřejného i soukromého sektoru. Všechny stavby jsou ve spolupráci s renomovanými architekty, projektovými kancelářemi i certifikovanými subdodavateli prováděny v souladu se systémem řízení kvality a certifikace podle EN ISO 9001:2000.

Společně s projektanty jsme získali v oblasti výstavby četná ocenění. Koncern SWIETELSKY se umí vyrovnat i s velmi složitými přestavbami prováděnými za nejtěžších podmínek vyvolaných místními, časovými i konstrukčními okolnostmi. I zde mají investor a projektant zajištěnu podporu kompetentních pracovníků jednotlivých poboček a mohou využít výhod know-how zkušených odborníků.

Pro objednavatele z veřejného sektoru kromě jiného stavíme:

 

 • školy
 • tělocvičny
 • požární stanice
 • nemocniční budovy
 • divadla
 • domovy důchodců
 • sídla technických služeb
 • kongresová centra

Pro soukromé zadavatele kromě jiného stavíme:

 

 • bytové domy
 • obchodní centra
 • prodejny
 • průmyslové stavby
 • hotelové budovy

Opravy A Renovace

V této oblasti se koncern SWIETELSKY zabývá především specializovanými činnostmi, jako jsou hydroizolace plochých střech a sanace komínů. Renovace starého stavebního fondu vyžaduje vysoký potenciál zkušeností a zvláštní cit pro danou oblast, aby se zachoval charakter budov a vyhovělo se i požadavkům památkové ochrany. Dokázali jsme to mnohokrát při rozmanitých stavbách.

Rodinné A Bytové Domy

Investor může využít celou paletu praktické nabídky firmy SWIETELSKY od hrubé stavby a částečného výkonu činnosti generálního dodavatele až po stavbu na klíč vč. zajištění projektu – zcela podle individuálního přání. Spektrum projektové činnosti v oblasti rodinných domků zahrnuje rozsah od návrhu moderního domu až po rustikální styl stavby přizpůsobený místním poměrům a podmínkám.

I v této oblasti pracujeme převážně pro objednavatele z veřejného a soukromého sektoru. Realizace stavby zahrnuje plnění výkonů a služeb ve funkci celkového či generálního dodavatele, dodavatele stavby nebo dodavatele díla v dílčích stavebních profesích. Na výstavbu se používají kvalitní a osvědčené stavební materiály, jako jsou tvárnice nebo panely z plášťového betonu a pálené cihly. Týmy renomovaných architektů podílejících se na zpracování projektu jsou zárukou dodržení jak ekologických aspektů, tak i požadavků moderní kultury bydlení.

Truhlářské A Tesařské Práce

Stavební A Nábytkové Truhlářství

Náš truhlářský podnik se zabývá vysoce kvalitními truhlářskými pracemi všeho druhu. Vybrané vynikající materiály a řemeslné zpracování hrají u nás hlavní roli. Vyvíjíme celkové koncepce pro oblast bydlení i pro pracovní oblast, přičemž tyto koncepce jsou až do nejmenších podrobností zaměřeny na Vaše vysoké požadavky na kvalitu.

Naše výkony a služby zahrnují následující oblasti:

zařízení pro objeky jako jsou

 • kanceláře
 • ordinace
 • obchodní místnosti

a celkovou oblast bydlení

 • kuchyně
 • obývací pokoje a jídelny
 • dětské pokoje a ložnice
 • vnitřní dveře
 • domovní dveře
 • schodiště a zábradlí
 • opravy obytných domů

Průmyslové Stavby

V sektoru průmyslu jsme známí jako uznávaný stavební partner a pro naše zákazníky z živnostenského a průmyslového sektoru realizujeme novostavby i rozšíření jejich stávajících provozů. Termíny zadané investory bývají maximálně napjaté a přitom je třeba práce důležité z hlediska budoucího provozu realizovat v koordinaci s uživatelem. Naší největší snahou přitom vždy je dlouhodobá spokojenost investorů.

Kancelářské Komplexy

Jako uznávaný stavební partner realizujeme i kancelářské komplexy. Stále se zkracující termíny realizace a s tím související stále se zostřující podmínky zvládáme a dodržujeme díky vynikající koordinaci projektování a realizace. Nejdůležitější pro nás vždy zůstává úspěch celého záměru.

Speciální Povrchy / Průmyslové Podlahy, Izolace

Podlaha musí vyhovovat mnoha nárokům - v závislosti na oblasti použití musí být bezprašná, antistatická, musí snášet namáhání, být odolná vůči kyselinám, musí se snadno ošetřovat, musí být odolná vůči vysokému zatížení, musí být voděodolná, neklouzavá, odolná vůči opotřebení, ale musí být také příjemná a útulná nebo musí současně splňovat více těchto požadavků a k tomu musí ještě snášet vysoká zatížení.

Bez ohledu na to, jaké požadavky na podlahu si kladete, odborníci firmy SWIETELSKY mají dostatečné znalosti k tomu, aby Vám poradili, jsou dokonalí v technických záležitostech a spolehliví při realizaci. Den co den při významných projektech dokazujeme naši uznávanou odbornou způsobilost.

 • Litý asfalt
 • Podlahy z monolitického betonu
 • Potěry ze směsi studené živice a cementu (plastophalt)
 • Potěry z tvrdých látek pojených cementem
 • Potěr ze směsi plastu a cementu
 • Krycí vrstvy na podlahy
 • Izolace

Více informací o oblasti speciálních povrchů najdete zde.

 

Ochrana Památek

Obnova historického fondu spojená s dobovou architekturou - komplexní požadavek památkové ochrany.

Našim zákazníkům jsou k dispozici naše spolupracovnice a naši spolupracovníci s dlouhodobou zkušeností, solidním řemeslným vzděláním a citlivým přístupem k důslednému zajišťování kulturních hodnot.