Inženýrské Stavby

Swietelsky Jde Vždy Do Hloubky

Jako zhotovitel staveb podzemní dráhy, elektráren, dálnic i náročných mostních objektů budovaných zcela speciálními metodami jsme zkušeným partnerem i pro velké projekty v oblasti infrastruktury. Vybudujeme pro Vás dopravní stavby, stavby prováděné v otevřeném výkopu i jako ražené, podzemní trasy, tunely podzemní dráhy, betonové stavby i betonové stavby pro průmysl a energetiku.

Dopravní Stavby

Realizace dopravních staveb v městské zástavbě nebo mimo města, ať se jedná o železnici nebo silnici, prioritní nebo vedlejší dopravní komunikaci, je pro nás vždy vítaným úkolem. Ke zvládnutí takových zakázek máme pracovníky, příslušné předpoklady a zkušenosti.

Offene- und Deckelbauweisen

Ať již na zelené louce nebo ve stavebních jámách, kde je třeba snížit hladinu podzemní vody, nikde se nebojíme žádných problémů při zhotovování zasypávaných stavebních objektů. Naše zkušené spolupracovnice a spolupracovníci mají vždy pohotově dokonalá řešení.

Při stísněných poměrech na místě a při rychlé potřebě užívání dopravních ploch ležících nad danými stavbami je nezbytné práce provádět pod ochranou stropu zřízeného v předstihu. Po zabezpečení stavební jámy a hloubkových základů se dokončí nejvyšší strop a provedou se potřebné povrchové úpravy. Teprve pak začíná vlastní výstavba pod zemí, která pozemní dopravu ovlivní jen minimálně.

Podzemní Trasy

Podzemní trasy dopravních komunikací slouží k ochraně přírody a ochraně lidí žijících v bezprostřední blízkosti před hlukem. Lze je zhotovit v krátké době a ve vysoké kvalitě. Dokončené stavební objekty se opět zasypou a přizpůsobí se původnímu stavu území.

Podzemní Dráha

Výstavba podzemní dráhy uvnitř města vyžaduje dokonalé sladění a koordinaci jednotlivých profesí jako zvláštní zakládání, městské inženýrské stavby, inženýrské a tunelové stavby až po profese zabývající se vybavením a stavbou kolejišť. Máme specialisty pro všechny tyto obory a můžeme stavět na příslušných zkušenostech.

Betonové Stavby Pro Průmysl A Energetiku

Betonové Stavby Pro Průmysl

Inženýrské stavby si najdou své uplatnění i v oblasti průmyslu. Rozsáhlé pole pro uplatnění představují například nádrže, čistírny odpadních vod, podzemní garáže a další betonové stavební objekty.

Betonové Stavby Pro Energetiku

Stále rozsáhlejší využívání obnovitelné energie získávané z vody, vzduchu a půdy (bio) by se pro nás všechny mělo stát jedním z prioritních úkolů. Zaměstnáváme odborníky s potřebnými znalostmi, kteří jsou schopni poskytnout kvalifikované poradenství v oblasti výroby bioplynu i realizovat projekty pro výrobu a přepravu energetických médií.