Přemostění nádraží ČD v Táboře

Mostní stavby, Železniční stavby

Popis projektu

Silniční čtyřpolový most přes železniční stanici v Táboře, trvalý, s horní mostovkou, šikmý, s nosnou konstrukcí proměnné šířky.

Most se nachází ve směrově zakřiveném úseku komunikace, směrem do Budovcovy ulice zasahuje do křižovatky, je ve vrcholovém výškovém oblouku.

 

Stavba zahrnuje demolici stávajícího mostu, výstavbu nového mostu a jeho komunikační napojení. Tyto stavební části pak na sebe váží celou řadu dalších stavebních objektů, které jsou jejich realizací vyvolány (přeložky komunikací, přeložky inženýrských sítí, apod.). Průběh výstavby je koordinován se stavbou na IV. TŽK Modernizace trati Doubí u Tábora - Tábor.

Dodavatel

Zadavatel

Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Kategorie

Mostní stavby, Železniční stavby

Dodavatel

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
RUBÍN OFFICE CENTER
Sokolovská 79/192
186 00 Praha 8

Země

Česká republika